Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Pengars makt över politiker


Moderaterna undrar och har bett om granskning av bidrag till Socialdemokraternas. Bl.a. hur mycket pengar som facken egentligen bidrar med genom att dela ut material m.m. Och vi har bett Moderaterna och Kristdemokraterna att de åtminstone redovisar sina "hemliga" bidragsgivare.

Men vem går mammons väg?

Har Moderaterna och andra i den borgerliga alliansen fått bidrag från ex. MTG för att luckra upp och "förenkla" Radio & tv-lagen, genom att som vanligt försämra för oss invånare i Sverige.

1 augusti kan vi få upp till 12 avbrott/timme av reklam i TV4. Är det det här vi tittare vill ha? Detta med reklam har uppretat filmare förr, som Clase Eriksson som stämde TV4 för all reklam som förstörde hans filmer.
Naturligtvis finns det mer som är dåligt i den nya lagen. En mot motion.

Vilken annan orsak än att detta är ett beställningsvärk från starka ekonomiska intressen som betalat moderaternas kampanjer, lex USA.

Så vad vill vi ha i Sverige.

Ett land som gör allt för den med mest pengar eller de som ser till folkets behov?

Du väljer vilken väg den 19 september

Rösta på Socialdemokraterna

Stackars förvirrade kristna

"Hycklare! Ta först bort bjälken ur ditt eget öga, och så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga."

Att beskylla Socialdemokraterna för att några "brats" häller ut sprit (champagne) är att försöka få uppmärksamhet till ett parti som försöker klänga sig fast vid riksdagen i nästa val.

Ska på ett "onyanserat" sätt försöka se vad som kan ha orsakat denna "våg" av destruktivt beteende som KDU nu säger är ett samhällsproblem som grundats årtionden tillbaka.

Avskaffandet av värnplikten där man kunde lära bratsen lite vett och vad ansvar i samhället betyder, kan inte ha gjort det bättre.

Att rika och då rikemansbarn fått i tutat från sittande regering att dom är bäst och ska roffa åt sig och skita i alla andra, kan inte ha bidragit positivt.

Sist men inte minst, att sänka inkomstskatten och då mest (i kronor räknat) för de som redan är rika, så måste rikemansbarn bränna pengar på de mest osedvanliga och spektakulära sätten som finns, för att stilla sin "wannabe" hunger.

Vänta bara tills de rika som den borgerliga alliansen föder, börjar tröttna på sina tråkiga liv och börjar hitta andra sätt att bränna sina pengar på.
Som att få två utförsäkrade att slåss om 1000kr.

Så kontenta:
Nej KDU ni har fel, det är inte Socialdemokraternas fel att rika slynglar bränner sina pengar framför ögonen på arbetarklassen. Det är troligen mer den sittande regeringens fel som säger att har man pengar så får man leka hur man vill. Till och med slippa få indraget körkort vid rattfylla snart.

p.s. annan förklaring kan vara att det är som andra artiklar säger, internationellt rika personer som inte växt upp i Sverige och har för mycket pengar och vill "showa"

Eftersom jag är kristen och tillhör en aktiv församling, skäms jag för vad Kristdemokraterna tillfört Sverige under deras oheliga allians med små borgarna (utförsäkring, a-kassa, semesterlag m.m.). och det jag nu bloggat om visar på en okunnighet och arrogans utan dess like.

VÄX UPP!!!
Tycker du också att den borgerliga alliansen verkar tappat fattningen?
Verkligheten liksom inte har fastnat hos dom?

Gör som jag, rösta på Socialdemokraterna 19 september för att få en politik som försöker ta itu med verkliga problem istället för att hitta på "problem".

Valet avgör Sveriges väg


Regeringen Reinfeldt lovade nya jobb när den tillträdde för fyra år sedan. Arbetslöshetslösheten låg på 6,1 procent och man rasade mot socialdemokraterna för påstådd passivitet. Sedan kom en lågkonjunktur och från den tillträdda borgerliga regeringen hördes mumlande om "skitår". Alliansens jobbpolitik visade sig inte fungera alls i en lågkonjunktur, förutom finansminister Borgs hårda tag om plånboken.
Under tiden ökade arbetslösheten till närmare tio procent och trots att vi går mot bättre tider ser vi ingen större ökning av antalet jobb på arbetsmarknaden. Snarare har utanförskapet (som alliansen inte vill tala om idag) ökat med 70 000 personer.
De rödgröna partierna under Mona Sahlin vill bryta den passiva jobbpolitiken och har lagt fram ett program där man vill investera i 100 000 nya jobb i praktik och utbildningsmöjligheter. 20 000 av dem är riktade direkt till de unga. Mer utbildningsplatser gör människor mer anställningsbara. Svenskt näringsliv rapporterar att vart femte rekryteringsförsök misslyckas, just för att företagen inte hittar personal med rätt utbildning.
Genom att sänka arbetsgivaravgifterna för små och medelstora företag ska konkurrenskraften för näringslivet bli bättre. I stället för att som alliansen säga upp 25 000 anställda i kommuner och landsting vill de rödgröna investera i 15 000 nya jobb där. Man vill också ta bort hela arbetsgivaravgiften för de företag som anställer en arbetslös ung människa.
Regeringen Reinfeldt tycks tro att den som har misslyckats på gymnasiet får stå sitt kast och bli en form av arbetskraftsreserv till låglönejobben. Den enda satsning på nya jobb som har gjorts är just i låglöneyrken genom RUT och hur många jobb det har gett kan diskuteras. Förespråkarna räknar gärna med dem som redan innan arbetade i städbranschen.
Den rödgröna oppositionen vill satsa på både jobb och utbildning. Det ska ske utan att medelsvensson ska få höjda skatter. Det ökade skatteuttaget ska tas från de med höga inkomster. Skatt efter bärkraft är en paroll som håller än idag. Så tänkte nog inte alliansen när man sänkte skatterna kraftigt för de som redan hade mest.
De rödgröna vill föra en offensiv jobbpolitik där möjligheterna för svenskarna att kompetensutveckla sig och därmed bli anställningsbara är en grundbult.

Ronnie G Lundin

Texten kommer från Gotlands Tidningar

Viktigt val som sagts tidigare, men du som tänker ligga på soffan vid valet måste också tänka på konsekvenserna av ditt handlande. Att INTE rösta är också ett val.

Gör Sverige bättre och börja tänk på andra i samhället.
Tillsammans kan vi ha bra välfärd och bra ekonomi.

Rösta på Socialdemokraterna 19 september för din och alla andras välfärd.

Har alla moderater från Velling flyttat till Malmö?


Efter bakslag i Vellinge kommun verkar Malmö moderaterna lufta sina rasist och polisstats tankar. Läste från Alliansfritt Sverige om deras förslag.

Bland deras aktionspunkter sticker tre ut. Man föreslår:
Ökad övervakning av unga. Ungdomar som rör sig utanför hemmet efter skymning ska slumpmässigt "kontrolleras" av poliser.

Ökad kameraövervakning. Stadskärnan, tillsammans med utrymmen där människor rör sig, ska kameraövervakas för ökad "trygghet".

Nedslag mot invandrare. Först ska man införa ett totalt invandringsstopp, gränserna stängs och avtalet med migrationsverket bryts upp. Sedan ska man införa nya regler som gör det möjligt att dra in ersättningen för nuvarande personer som bor i staden med annan etnisk härkomst än svensk.

För de pengar man antas spara på detta vill man sedan anlägga en "riviera" i Malmö. Sloganen är "Framgång för Malmö".

Är detta något som man kallar framgång?
Var tog moderaternas prat om att Socialdemokraterna inte mäktat med integrering och hjälp till utsatta. Nu väljer moderaterna internering och övervakning.
Vad kommer härnäst, taggtråd och väktare vid vissa kvarter. Är det nationalist... sorry Nationella moderaternas idé också eftersom de har satsat mycket på poliser och lovar ytterligare att göra detta. Vad vill du ha? Mjukt eller hårt samhälle?

Sveriges folk, vakna och se de rikas ideologi som är att trampa på de utsatta och utarma välfärden för att bekosta deras skattesänkningar.

Sveriges folk, gör er röst hörd 19 september.

Alliansens politik är som att dö av kyla


IF Metall har bl.a. ett budskap "Det kalla Sverige". Som handlar om hur den borgerliga alliansen har gjort det svårt för de mest utsatta grupperna i samhället genom de nedskärningar i välfärden som bekostat de skattenedskärningar.

De har faktiskt mer rätt än så.

När jag var tonåring följde jag med "Flygvapen frivilliga" FVRF upp till Lofsdalen och tältade på högfjället. Kylan var då ett moment vi skulle hantera. När det var -15 grader kanske ni förstår att man fick lite hemlängtan. En sak vi fick del av denna "tripp" var att en fjällpolis kom och berättade. En sak man kom ihåg var att denna polis sa att man hittade oftast de som dog av köld, avklädda.

Detta eftersom i slutet av köld döden släpper kroppen ut all värme som den försökt bevara nära hjärtat och lungorna till fingrar och tår och personen upplever att den blir för varm.

Precis så är det med de borgerliga alliansens politik, och nu är vi precis där det börjar bli varmt och skönt för oss med jobb, men det är fortfarande kallt i Sverige. Så om vi inte handlar snabbt så drabbas även vi som för stunden kan och har jobb.

Till er som har arbete och tycker enligt TV 4 att ni har fått en bättre privat ekonomi vill jag säga att jag hoppas ni har investerat erat överflöd i kompletterande försäkringar som ersättning för de som de borgerliga har försämrat.

För det är precis det som den borgerliga politiken går ut på.
Att individen ska ta ansvar för sig själv och inte ska få hjälp från stat, landsting eller kommun.

Vi kommer få vallgravar och taggtråd runt våra hus och de samhällen i U.S.A. som skyddas av väktare kommer vi också få hit, eftersom de som blir utslagna och som den borgerliga alliansen trampar på för att de inte har jobb eller är för sjuka, måste fixa mat och pengar för att överleva, vilket kommer troligen leda till ökad kriminallitet. Men det fixar den borgerliga alliansen genom att ge poliserna större resurser.

Vill vi ha ett hårt och kallt samhälle?
All forskning visar att genom mer solidaritet mellan samhällsskikten blir det ett öppnare och trevligare samhälle.
Är det så svårt att ge till de som har det sämre, för att en dag kan det vara din tur?

Gör din röst hörd!
Gör Sverige mer solidariskt och varmt!
Rösta på Socialdemokraterna 19 september.
Det handlar om olika politiska inriktningar.
Hur vill du ha det?

Vill du nu idag ha bättre privatekonomi eller vill du ha en jämn och bra ekonomi under hela din livstid?

p.s. gå inte på borgarnas prat om att bevara "välfärdens kärna". Fredrik skrev en bok "Det sovande folket". Där Fredrik spyr på svenskarnas uppbyggda välfärd.

Snart kanske rika kan slippa fängelse!


Inte nog med att man är en fara för sig själv och andra genom att ha kört rattfull. Är du rik och har råd att betala 24 000kr så slipper du indraget körkort också. Genom att betala för ett alkolås gäller det, istället för indraget körkort.

Det är väl ingen nyhet?
Nej, redan idag kan man köpa alkolås, men idag är det indraget körkort i ett par månader som gäller och förslaget är nu ett år upp till två år. Så det blir en väsentlig skillnad. Straffet kommer att slå orättvist, eftersom rika nu får en gräddfil i rättssystemet.

Den borgerliga alliansen slutar inte att förvåna. Genom att öppna upp kryphål för de som är välbeställda i våra lagar och förordningar kan man inte annat än att se detta som ännu ett exempel på "de rikas parti" som gör det enklare för de med pengar.

Vad kommer härnäst?
Att de slipper fängelse med?

Aftonbladets artikel

Gör slut på dessa orättvisor!
Gör din röst hörd!
Engagera dig!

19 september är det val i Sverige. Det handlar om politik och olika värderingar, där vi Socialdemokrater står för ALLAS lika värde, och ska behandlas lika.

Ta ansvar Eskil, AVGÅ du med

Hur kan man på ett så destruktivt sätt, trots varningar lyckas försämra så drastiskt för djurbesättningarna i Sverige.

Är det för att Center försöker blidka storbönderna som de minskat inspektioner och försämrat miljön i stort. Hur rimmar detta med Centerns ansvar och miljötänkande? Eller är det ren inkompetens? Kan det vara så att Alliansen inte är kapabla att leda ett land av Sveriges storlek?

Ett kapitalistiskt experiment på 9 miljoner invånare, där det varken tas hänsyn till människor, djur eller miljö.

Alliansen avskaffade skatt på handelsgödsel vilket leder till mer gift (kadmium) i maten och även övergödning.
Djurskyddsmyndigheten lades ner direkt och det vittnas om problem när länsstyrelserna skulle ta över från kommunerna. Artikel

Så facit efter ett par år med den borgerliga alliansen är att vi riskerar få mer gift i vår mat, övergödning av våra sjöar och vattendrag och sämre djurhållning.

Så vad vill "stureplans centern"? Gynna stor jordbruk med att se till att inspektionerna dras ner till 0, och billig kadmium gödsel?

Läs gärna vad Centern slår sig för bröstet och säger att de stärkt djurskyddet i Sverige.

Ta ansvar Eskil, och avgå. Detta är ett misslyckande som bara toppas av alla andra brott mot svensk lag som Allians ministrar gör.

Gör Sverige till ett bättre land för människor, djur och miljö.
Rösta på Socialdemokraterna för ett bättre Sverige för alla.

Media: SR

Edited 2014
Rösta 14 september

Filippa är inte moderat!


Det kan låta konstigt, men presenterar man sig som moderat i ett utskick som "inte" är reklam för moderaterna och deras parti, så är man inte enligt MC Donalds moderat. Utan ett landstingsråd.

Men säger inte det allt? Moderaterna lurade väljarna att de var det enda arbetarparti, men var ett arbetslinjens parti d.v.s. de som inte arbetar ska ha stryk, och rätt duktigt med stryk.

Nu eftersom moderaterna sabbat välfärden och utförsäkrat massor gjort fler vuxna och barn till tiggare eftersom de bor i ekonomisk och socialt utslagna hem. Så det man sabbat i 3.5år försöker man nu inför valet lova genom att lura väljare att de nu är "trygghetspartiet" "vi står för stabilitet".

Nu hjälper Mc Donalds till att föra ut budskapet där bl.a. förstagångsväljare är, nämligen hos Mc Donalds. McD har ju tjänat massor eftersom de inte anställt ungdomar för att de är snälla och det är billigt p.g.a. mindre arbetsgivaravgift (som går till försäkringar m.m.) utan McD stoppar pengarna i egen fika och piskar personalen att till o med jobba gratis. Ett exempel företag enligt moderaterna.

Väljare, Sveriges folk gör upp med rikemanna fasonerna. Betala skatt efter bärkraft för att få hjälp efter behov.

Hjälp våra ungdomar få bra arbetsvillkor och rättigheter istället för att försämra dessa som alliansen gjort under sina 3.5år.

Genomskåda Filippas, moderaternas och Mc Donalds tilltag att det är reklam på MC D brickorna för ett parti som gynnar dom genom att ha sänkt arbetsgivaravgift som också är snedvriden konkurrens mot de företag som har äldre anställda.

Gör din röst hörd 19 september mot kapitalist fasoner och snedvriden konkurrens.
Rösta på Socialdemokraterna.

p.s. använd gärna bilden, men ge mig gärna lite kredd.

Artikel om detta

Myten om a-kassan

Bland den borgerliga regeringens första åtgärder var att förändra regelverket i a-kassan. Förenklat kan man säga att man sänkte den möjliga ersättningen och gjorde avgiften högre för de som är anställda i branscher med en högre risk att bli arbetslös. Vidare beslutades att man bara kan få en a-kasseperiod. För väldigt många människor blev det betydligt dyrare att ha försäkringen och, vid arbetslöshet, fick man sämre förmåner. Kopplat till detta infördes ett jobbskatteavdrag för de människor som innehade ett avlönat arbete. Tanken bakom var att öka ”incitamenten för arbete”. Med andra ord – arbetslösa är ena slöa fän som behöver piskas för att skaffa sig arbete. Tankarna bakom dessa förändringar härrör från nyliberal ekonomisk teoribildning. Det primära målet handlar om att förkorta perioden av arbetslöshet och att den arbetssökande ska tvingas acceptera lönesänkningar.

I skriften ”Borgs dogmer” visas att det inte finns något enkelt sätt att minska arbetslösheten. Det finns inte en enda väg till högre sysselsättning. Det är det samlade regelverket på arbetsmarknaden som är det avgörande – inte en enskild åtgärd i sig själv. OECD, som tidigare förespråkat nyliberala åtgärder, har nyanserat sin ståndpunkt. I en rapport från 2007 vidhåller man att en generös a-kasseersättning förlänger tiden som arbetslös. Men detta kompenseras mer än väl av den ökade produktivitet som blir följden av att arbetslösa får chansen att hitta ett arbete där deras kvalifikationer bäst tas till vara.

Det som avgör människors möjligheter att få ett arbete är kända sedan gammalt. Det är utbildningsbakgrund, tidigare yrkeserfarenhet, hälsa, ålder, kunskaper i svenska etc. Regeringens hårdare regler hjälper inte människor som redan står svaga på arbetsmarknaden. Jag möter hela tiden människor som sliter med att söka arbeten. De får i alla fall inte nytt jobb. De sorteras hela tiden bort från listan med sökande.

Långtidsarbetslösheten är ett sammansatt problem, och det visas inte minst av att alla länder egentligen möter samma problem – och det oberoende av hur a-kassan ser ut. Det behövs en mycket mer förutsättningslös debatt än i dag, som erkänner att problemets lösning knappast ligger i olika typer av ekonomiska morötter och piskor, utan kräver mycket mer av kvalitativa insatser. Inte minst i arbetslivet.


Text från en Industribloggare: Göran Johansson

Vad vilja nya moderaterna?


Kanske lite konstigt att omformulera ett citat av August Palm. En sann socialdemokrat och agitator. August Palm var lite "omstörtande" och fick tillbringa fängelse för att han "smädade" regering och kungen.

Han visste dock vad massorna ville höra och försökte ena socialdemokratin nationellt.
En man med visioner.....

Var är Fredriks visioner för Sverige?
Under den pågående Almedalsveckan har Fredrik inte sagt mycket vad han vill åstakomma med Svergie. Har han gett upp hoppet om Sverige efter att ha tömt och lånat upp till skattesänkningar och nu inte vill reda upp röran?

Kan det vara taktik att S, MP och V måste sanera Sveriges ekonomi och få balans i budgeten? De utförsäkrade som nu får stå hos arbetsförmedlingen med värk och sjukdom eller de arbetslösa som Fredrik säger inte vill jobba och "tär" på samhället, kanske måste vi höja skatterna och bl.a. omfördela för att hjälpa dessa människor?

Kanske är det för att man lyckats att skapa ett låglönesegment genom att göra folk mer livegna där man lyckats sänka reservationslönen från 16000kr 2006 till 8000kr. Så de som har drabbats av livets minuslott får jobba till lägre lön.

Men visst det går inte så länge facken finns. Lugn, Fredrik och de andra i alliansen har påbörjat splittring mellan arbetare och arbetslös, arbetare mot sjuka. Arbetarnas solidaritet har minskat och de tror sig inte behöva välfärd och fack, tills den dag de drabbas. Men då är det ju försent.

Gör Sverige till ett land där vi tar hand om de som drabbas och där vi hjälps åt efter vår förmåga och får hjälp efter behov.

Rösta på Socialdemokraterna 19 september för ett varmare Sverige där solidaritet är en ledstjärna.

Alliansfritts artikel

Rika ska rentvå sig som goda samariter


Vi är många som försöker få upp svenska folkets ögon, så att de inser att borgarna söndertrasar samhället, gräver djupa diken mellan grupper och som kommer att leda till oro och fattigdom och de leder till ökade polis insatser till en viss punkt.

Bister beskrivning av framtiden? Eller en profetia?

Nu diskuteras det i alliansen att göra donationer skattebefriade till ideella föreningar. på så sätt framstår de rika som ger pengar åt hemlösa som blivit detta p.g.a. rofferiet och kapitalismens härjningar, som goda samariter. Plus att de kanske får göra avdrag och tjäna ytterligare?

Nu får det vara slut på daltandet med de rika.

Och varför KD är med i Alliansen som genomfört en hel del som inte KD står för, måste ju vara som att ha sålt sin själ.

Rösta på det parti som skrivit ett kontrakt om vad man kommer att göra.
Rösta på ett parti som hjälper arbetare, arbetslösa, sjuka och pensionärer.
Rösta på ett parti som tar ansvar för alla, även de som inte kan köpa sig bättre vård, skola och omsorg.

Gör vårt land bättre för alla, för att en dag kan du råka illa ut och behöver andras hjälp. Tillsammans bidrar vi till ett bättre samhälle, där vi är trygga.

Rösta på Socialdemokraterna 19 september

DN
SVD

25 000 mindre välfärdsjobb


Vid valet 2006 lovade den borgerliga alliansen fler i arbete och färre i utanförskap. Resultatet blev tvärtom. I dag är arbetslösheten betydligt högre än den var för fyra år sedan. Detta samtidigt som att 25 000 jobb försvunnit inom skola, vård och omsorg.

Under den borgerliga regeringens mandatperiod har arbetslösheten
ökat från 6 till 8,8 procent. Läget på arbetsmarknaden har givetvis
påverkats av den globala finanskrisen, men det är inte hela sanningen.

Samtidigt som arbetslösheten ökat har den borgerliga regeringen
medvetet skurit ned på vuxenutbildning och andra
arbetsmarknadsåtgärder och prioriterat skattesänkningar
framför aktiva satsningar på fler jobb.

I den rödgröna vårbudgeten föreslog oppositionen att skola, vård
och omsorgen ska tillföras sammanlagt 12 miljarder kronor mer
än vad regeringen lovat under åren 2011 och 2012.

Nu lovar Socialdemokraterna att välfärden ska prioriteras ytterligare:
- Varje ny krona som Fredrik Reinfeldt utlovar till fortsatta
jobbskatteavdrag eller sänkt skatt för höginkomsttagare vill vi
socialdemokrater använda till välfärden, säger Socialdemokraternas
ekonomiskpolitiska talesperson Thomas Östros.

I en debattartikel skriven av Mona Sahlin och Thomas Östros är
det tydligt, ”Skola, vård och omsorg går före skattesänkningar”.

Här kan du läsa hela debattartikeln.
Inlägget kommer från en Industribloggare: Esbjörn Jonsson

Så gör Sverige och dina vänner en tjänst, rösta 19 september på Socialdemokraterna.