Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

En röst på borgarna sabbar kollektivavtalet

Lyssnar på P1 och märker att diskussionerna kring avtalsförhandlingarna har ett speciellt fokus. Kanske lite Timbro influrerat fokus där de som försöker se hur avtalsförhandlingarna kommer att sluta bara har ekonomin i världen kring argument att få bra villkor på arbetsplatsen.

Ett kollektivavtal innehåller mycket mer än bara lön. Kollektivavtalet är ett sätt att ytterligare stärka det redan lagstadgade och där kan jag meddela att vi inte ligger bra till.

Fredrik Reinfeldt och Svenskt Näringsliv gnuggar händerna nu. Inte nog med att svenska företag gör vinster i lågkonjuktur utan lagarna är försämrade så facken måste slås för att ens ha kvar det man hade.

Exempel:
Semesterlagen gjorde Fredrik Rainfeldt med resten av borgargänget till en "förenklad" lag. d.v.s. man möjliggjorde för arbetsgivaren att kunna sänka semesterersättningen efter eget godtycke (valfrihet). LAS "förenklade" Fredrik Reinfeldt också genom att ändra visstidsanställningen från 1mån minst och max 12månader till 0-24månader. Detta gjorde Fredrik Reinfeldt och borgarna för att "hjälpa" ungdomarna. Sedan klagar Annie Lööf att LAS hindrar ungdomarna, vicket skämt.

Dessa exempel har vi också reglerat i kollektivavtalet förut för att stärka, nu måste vi kämpa för att behålla en liten uns av vad vi haft i LAG. Därmed kommer samtalet att bli så här vid förhandlingsbordet:

- IF Metall: vi vill ha 3.7%
- Teknik ftg: Vi vill ha 0-24mån visstid + sänkt semesterersättning
- IF Metall: Men det vill inte vi
- Teknik ftg: Okej backa från era 3.7% då

Detta blir kontentan av när arbetare röstar på en fackföreningsfientlig regering som har målet att pressa ner löner genom att tillföra sjuka in i arbetsmarknaden genom att utförsäkra dom, och när Fredrik Reinfeldt och resten av borgarna går näringslivets väg och plockar ner välfärd (tvingar fack att stärka och förhandla om detta i avtal = mindre lön). Så "förenklar" Fredrik Reinfeldt lagarna och ge sämre förutsättningar för facken att förhandla.

Det är dags att ni arbetare genomskådar detta. En röst på borgarna ger sämmre förutsättningar att förhandla om bra kollektivavtal och därmed bra reallöneökningar och försäkringar.

Blogg: Röda Berget

Reinfeldt älskar utförsäkrade, eller inte

Det finns någon som sagt att för att få en bra samhällsstruktur ska den som planerar samhället också planera för att hamna längst ner i samhället.

Med detta borde alltså Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Annie Lööf och Göran Hägglund m.fl. ta beslut som de själva skulle kunna leva med om de blev drabbade och fick hamna i FAS3 och försörjningsstödsträsket. Tror ni att dom gör det?

Thomas Eneroth summerar problemet rätt bra.
"Personer tvingas till uppsägning när de är sjuka längre än 180 dagar. Trots att de pågår rehabilitering eller är mitt inne i en cellgiftsbehandling. Vi tycker inte att det är rimligt, säger Thomas Eneroth (S)."

Eller kanske ska vi tolka den medvetna förhalningen kring att ta bort 180dagars regeln som moderaternas nya strategi att förminska Riksdagen och därmed slippa argumentera och införa enligt Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, ideologiska felsteg?

Och än värre, kan det finnas moderater som inte vågar säga ifrån när det gäller utförsäkrade och att de ångrar djupt, men pengar är alltid pengar och Riksdagsledamöter tjänar rätt ok, även om de beslutar mot sin egna tro (lex KD). Så om nu inte Regering står på de svagas sida vem i Sverige gör det? Kristdemokratskramande kyrkor?

Förvanskat Anders Borg citat "Det är häftigt att vara utförsäkrad" för det är väl de som moderaterna egentligen menar eftersom de gör inget åt situationen för de flera tusen personer som borgarna genom direktiv till Försäkringskassan tvingar människor avbryta sin rehabilitering på arbetsplatsen till och med medicinskabehandlingar för att ställa sig i den väldigt långa arbetssökande kön till arbetsförmedlingen, jobbcoacher och fas3.

Att inte svenskarna reagerar mer kraftfull är för mig helt ofattbart.

Media: Ekot, Nyheter24
Media munkavel: Ex, Ex2, Ab, Ab2, Svd, Svd2, Dn, Skånskan, Rapport, Di

De rika klarar sig alltid

Det skriver Stefan Löfven IF Metall och Lars-Anders Häggström Handels i Dagens Industri idag. Vi ser detta också genom LO-Tidningen som visar på att klyftorna ökar i Sverige trots den borgerliga regeringen med Fredrik reinfeldt i spetsen som håller "arbetarklassen" kring sin barm, eller inte.

Tyvärr är denna trend runt om i världen, men Sverige brukas räknas som det mest jämlika landet har alltså ojämlikheten ökat. Den tiondel som som tjänar mest har en större andel av inkomsterna idag än för 60år sedan.

Stefan Löfven IF Metall och Lars-Anders Häggström Handels skriver i Dagens Industri att vi är rikare än någonsin tidigare men vi har mindre gemensamma resurser att fördela till välfärden i förhållande till BNP.

De skriver också att den svenska modellen bygger på att reallöner och produktivitet hänger ihop.

Stefan Löfven IF Metall och Lars-Anders Häggström Handels menar "att vi behöver bygga en ny och mer anständig kapitalism där politikerna styr marknaden och inte tvärtom. Varken giriga direktörer eller finansmarknaden ändrar sig frivillig. De rika klarar sig alltid, det är löntagarna som behöver politiken, en politik som har kraft och vilja att förändra."

Tyvärr verkar det som om den borgerliga alliansen med Fredrik Reinfeldt hellre ser till de giriga direktörerna än till sjuka Agda, arbetslösa Kalle, pensionären Gösta eller unga Karin.


Media: NSD, BT, E24, Piteå, Svd, Svd2, Svd3, Di, Di2

Berit, en konsekvens av regeringens politik

Dessa dagar haglar stormvarningar och "extrema" väder förhållanden tätt. Tillfällighet eller en konsekvens av att vi människor inte tar hotet om vår påverkan på vårat jordklot på allvar?

I dagarna skickar den borgerliga allians regeringen Lena Ek (C) en fossillobyist till klimatmötet COP17. Hur rimmar det att skicka Lena Ek (C) en fossillobyist till klimatmötet är det alliansens politik som kommer leda till ytterligare ett "Epic FAIL" som Köpenhamns mötet blev?

Hoppas väljarna inser farhågorna med att vi har bara denna planet att tillgå och att vi redan efter uträkningar redan förbrukat det som vår jord kan producera. Enligt beräkningar så gjorde vi detta 27 september i år. D.v.s. att fram till 31/12 så förbrukar vi mer än jorden kan "nyproducera".

Vad är regeringens mål?
"I dagens riksdagsdebatt avslöjades det att Alliansregeringen inte kommer att öronmärka intäkter från försäljning av utsläppsrätter trots att EU:s utsläppshandelsdirektiv föreskriver detta. Istället kommer Anders Borg låta intäkterna gå rakt in i statskassan, i strid med EU:s regler."

"I flera år har Moderaterna hävdat att miljöfrågan är en ödefråga för framtiden. Men bland motionerna som lagts till partiets stämma som börjar idag handlar de motioner som berör miljön inte om att höja miljökraven, utan tvärt om - att sänka dem."
Alliansfritt Sverige

Hoppas att framtida generationer förlåter oss som inte reagerade starkare mot en handlingsförlamad och ointresserad borgerlig regering kring miljöfrågor.

Annat: Alliansfritt Sverige 1, 2, 3, 4

Solidariskt yttre, men borgligt inre

Det är ju knappast fördånande att moderaterna var tvungna att förändra sig. Att skrika sänk skatter har ju aldrig varit populärt eftersom då genomskådar väljarna att sänkt skatt generellt ger sämre välfärd.

Så moderaterna började forma om sig till "nya arbetarpartiet". Bara i definition arbetarparti ger flashbacks till 1940-talet då ett annat arbetarparti härjade. Till och med så stod det att arbete ger frihet på vissa ställen som arbetarpartiet satte upp.

Det är skillnad mot vad arbetarnasparti, som är just vad det är. Arbetarnas parti d.v.s. de som arbetade bildade fackföreningar och ett parti som skulle hjälpa till att stifta lagar så arbetarna kunde få 8h arbetsdag, semester, föräldraledigt, rösträtt m.m. Sådant de inte kunde förhandla sig till mot arbetsgivarna.

Så till dig Svensson, se skillnad mot ett arbetarparti som lovar dig pengar när du arbetar, men slår sönder dig om du inte gör det p.g.a. sjukdom, arbetslöshet, pensionär eller ungdom som fått sämre anställning p.g.a. lagförenklingar, och ett arbetarnas parti som värnar om arbetsmarknaden och tar hand om arbetare för att de bär upp samhället genom att ge av sin inkomst till de som är sjuka, arbetslösa, pensionärer och hjälper ungdomar med utbildning, arbetsplatsprov med kollektivavtalsenlig lön, och skärper upp den "laglöshet" som borgarna gjort genom att massimportera billig arbetskraft från andra länder till näst intill likgiltliga företag som tvingar dom till långa arbetspass och väldigt liten lön om ens någon. Allt för att slå ut facken och solidariteten.

Men Anders Borg och moderaterna försöker hela tiden kopiera arbetarnas parti Socialdemokraterna för att lura er att tro att det är arbetarnas parti.

Gör det enkelt rösta på originalet och de som byggt upp landet tillsammans med folket och näringslivet. Rösta på Socialdemokraterna 2014, och redan nu protestera mot nedmonteringen av välfärden.

Media: Ex
Alliansfritt Sverige: 1


SD faller för mammon

Klart att det är naturligt när människor klättrar högre upp på näringskedjan så tenderas de falla för frestelsen. Dock är det nog annorlunda i partiet sverigedemokraterna som är ett parti som bildats från och är rasism och främlingsfientligt.

Att tycka om Sverige och vårat land är INTE något som kan likställas med att vara sverigedemokrat. Men att isolera och driva en linje att vi ska utestänga världen och dess medborgare är helt annan fråga.

Nu har då "gräsrötterna" inom sverigedemokraterna med jimmy åkesson fått erfara att när man kommer upp lite ur sandlådan gäller andra regler och normer. I ett försök att tvätta sin historia (Lex Moderaterna) så anpassar sig sverigedemokraterna och jimmy åkesson till verkliga världen för att få behålla sina positioner och därmed lön. Detta väcker då ont blod hos de som fortfarande är i sandlådan.

"Det här med ”socialkonservatismen” är ju en del av normaliseringsprocessen. Vissa ser det som en anpassning till etablissemanget"

Men jag är på, klart att gräsrötterna har rätt. Varför ändrar ni eran politik jimmy åkesson?
Mammon tenderar att ändra på ideologier inom sverigedemokraterna.
Finns visserligen andra partier som tänker likadant och säljer sin själ för att få vara med att bestämma.

Media: Expo, Ekot, Ekot2, Ab, Svd, Svd2, Svd3, Dn, Metro
Blogg: LJ, Jan,

Kontroll en ineffektiv åtgärd mot symtom

Kan inte mer än att förundras av behov, eller låt oss säga förmåga att skapa sysselsättning som inte är produktiv eller "värdeskapande" utan mer är en konsekvens av dåligt ledarskap och ineffektiv utnyttjande av arbetskraft som oftast är understimulerad i sin yrkesroll.

För svårt att hänga med?

Om arbetsgivaren har bra villkor, bra chefer med tydligt ledarskap, och där arbetstagarna får utvecklas ta ansvar genom att gå utbildning och sedan utföra mer än bara produktiva jobb. Ger i längden gladare och mer förbättringspotentiella arbetare och därmed en "självrensande" organisation som sanerar det som inte tillför eller inte ska vara på arbetsplatsen.

Kontentan av borgarnas, och nu för att stävja näringslivet, oppositionens krav på kontroller gör att de vårdskandalerna som nu haglar allt glesare ger en besk eftersmak, där efterdyningarna är att näringslivet också kräver kontroll. Alltså att det allmänna ska kontrollera näringslivet för skattepengar för att se till att riskkapitalister inte plockar ut för mycket genom vanvård och spara på blöjor. Eller ska vi lägga ut kontroller på ett annat privat företag?

Läser i Dagens Industri att Filippa Reinfeldt gick ut och meddelade att de minsann i Stockholm genomför "omfattande" kontroller. Målet är 30st/år, men att verkligheten blev 5 sedan 2008!!! Ungefär en kontroll per år!!!

Granskning av näringslivet har ju inte varit borgarnas starka sida.

Förslag:
Belägg alla som bedriver vård en kontrollavgift baserad på vinst. Rättvisare om det baseras på antal vårdnadstagare, men vem säger att det ska vara rättvist.


Media: Di, Di2, Di3, Di4, Ab, Ex, Ex2, Ekot, Ekot2, Ekot3, OT, Svd, Svd2, Svd3, Svd4, Svd5, Svd6,


Gamla links:

Klart Waidelich skulle slå Borg

Borde vara hur enkelt som helst att slå Anders Borg i den finansiella tävlingen hur piskar vi medborgarna mest. Dock hoppas jag att Håkan Juholt och resten av partiet kan bli överens om att vi inte ska uppnå några hyllande kommentarer från kapitalister för att vi trycker ner medborgare under all värdighet.

Ta Anders Borg och Fredrik Reinfeldts kapitalistiska experiment som till och med döms ut av deras egna läromästare i ekonomi. De har åsamkat mycket lidande i Sverige och det fortsätter.

När ska den arabiska våren komma till Sverige?

Eller som en på radio P1 uttryckte det kring Fredrik Reinfeldts mantrande om ordning och reda: "ordning på landet har även diktatorer"

Anders Borg du borde skämmas vara #1

Det är häpnadsväckande att Anders Borg blir upphöjd till skyarna för att ha en stor kassakista och snålar in på allt vilket trycker ut människor i fattigdom och infrastrukturen är i misär.



"Anders Borg, named European finance minister of the year by the FT, urges strong eurozone economies to be ready with funds if recession strikes"

Kapitalisternas gullegris och barnfattigdomens demon, En finansminister som tar från de fattiga och ger än mer till de rika och friska upphöjs som ett svar på hur man fixar en lågkonjunktur.



Frågan är om vi kan spara oss ur en depression?

Troligen inte, eller visst men det kommer ta längre tid och människor kommer bli utslagna som på löpandeband. Vad Anders Borg inte förstår men Håkan Juholt och Socialdemokraterna redan vet är att investeringar och stora satsningar i byggsektor och infrastruktursatsningar måste till för att stimulera tillväxt och jobb.

Tyvärr lär inte detta räcka sedan Anders Borg och den borgerliga regeringen sabbat arbetskraftsinvandringen så skumma företag kan utnyttja ännu fler, och Anders Borg och den borgerliga regeringen gick ännu längre efter Laval-dommen och tryckte till facket än mer för att kunna göra livet drägligt för de som jobbade på sämre villkor än vad reko företag i Sverige har.

Vi kan inte spara oss ur kriser, staten måste öka och stimulera med kraftiga åtgärder. Hit räknas INTE:
  • RUT (runt 5000 jobb? flesta kommer från andra länder på dåliga villkor)

  • Krogmoms (5.4miljarder för att skapa enligt regeringen 3500 jobb)

  • Arbetsgivaravgift sänkning för ungdomar (Mc Donalds tjänar grova pengar, men inga nya jobb skapas)

  • Jobbskatteavdraget (hur skapar det jobb?? Jag sparar i fall jag blir sjuk)
Hoppas medel Svensson ser igenom den borgerliga lögnen även om tidningarna gör allt för att svartmåla Håkan Juholt och Socialdemokraterna och hylla Anders Borg.

Det är INTE Anders Borg som ligger bakom en av de "bästa" ekonomierna, utan sjuka, arbetslösa, utförsäkrade, ungdomar, pensionärer och dålig infrastruktur.





Thomas Östros en andra chans?

Klart att Robinson och andra TV shower är populärt i ett samhälle där individer ska ha valfrihet på bekostnad av välfärd.
-
Men nu verkar det som att Thomas Östros kanske får in foten i en "andra chans" och hjälpa till med det förändringsarbete som nu pågår inom Socialdemokraterna. Var det fel att låta honom stå utanför ett tag? Kanske han fått en annan syn eller har idéer hur vi ska fixa valet 2014.

Eller som Håkan Juholt själv säger om att ge Thomas Östros en chans till:

"kan tänka sig att ge honom en betydelsefull plats.
– Absolut, självklart. Vi har en sådan dialog."

Thomas Östros är dock en som står till höger, men det gör ju Tommy Waidelich också.

Media: Ex, Ex2, Ps, Nyheter, OT, Svd, Svd2, Svd3
Blogg: Dyna, Niklas


Gammalt:
Media: Ab, Ab2, Exp, DN, SvD, SvD2, SVT, SVT2, SR, GP. På ämnet: Johan Westerholm,Thomas Böhlmark.


Nej Annie Lööf, tänk en gång till

Hur ska vi kunna fixa arbeten genom att försämra arbetsrätten?
Är det någon som läser min blogg som har svaret så kommentera gärna detta inlägg.

Annie Lööf är den som vi ser förutom sverigedemokraterna, som är mest fientligt inställd mot facket. Annie Lööf säger att:

"”All internationella forskning pekar på att vår rigida arbetsrätt är ett stort hinder för unga att ta sig in”"

Vilket skämt.
Är det inte som den borgerliga regeringen själva pekar på den djupa krisen som gör att företag inte anställer som i en högkonjuktur. Eller som vi inom LO kollektivet och nationalekonomer säger att regeringen inte gör tillräckligt för att stimulera tillväxt.

Men det är klart att tillhör man en en regering som abdikerat från att styra Sverige utan förlitar sig på den nedmontering av välfärden, Extra A-kasse avgiften, Extra "skatt" på trafikförsäkringen för att hjälpligt bekosta de minus Sverige får.

Min uppmaning till Annie Lööf och resten av borgarna är att börja styra Sverige för att motverka djupare kris på arbetsmarknaden och att sluta tro att "förenkling" av arbetsrätten är en lösning på Sveriges problem.

Kan säga som en parentes att LAS som Annie Lööf vill förändra gäller inte för de ungdomar som Annie Lööf vill ha in eftersom den borgerliga regeringen försämrade LAS kan ungdomar vara visstidare i flera år utan att omfattas av LAS.

Sedan vill man att anställda som omfattas av LAS ska förverkliga sig själva och söka andra jobb så är det en stark A-kassa som gäller.


Media: DI, Di2, Di3, Di4, Di5, Unt, Svd
Blogg: LJ, LJ2


Old:
Media: Di, nykoll, Svd, Ex, Ekot
Blogg: L1, L2, Annika, Göran
Annat: Industriavtalet - Facit, Wiki om Mental
Media: Svd
Blogg: Peter, Peter2
Annan Media:
DN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, SvD, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Exp, Dagen, SVT, 1, 2, 3, 4, SR, 1, 2, GP, 1

Det är skillnad på individualister

Fredrik Reinfeldt och resten av den borgerliga alliansen har styrt Sverige i fyra år mot ett mer individualiserat land. Där vi som individer ska vara kunder i ett välfärdensvaruhus.

Vi ska tänka på oss själva, precis som när vi handlar på stormarknader se till våran egna handelslista och köpa utifrån vad vi har råd med eller så tänker vi på kvalitén och ger lite extra.

Tror precis som Katrine Kielos att moderaterna fått allt om bakfoten när de t.o.m. desperat försöker skriva om historien, att moderaterna minsann var de som byggde upp välfärden. Trots att de i huvudsak varit emot den, och är det fortfarande (Det sovande folket).

Den individualism som byggt Sverige och det svenska folkhemmet är just friheten. Friheten att staten har befriat invånarna så att de kan förverkliga sig själva, genom hjälp från andra.

"Vad Berggren och Trägårdh beskriver är dock en speciell form av statsindividualism. Folkhemmets projekt var att med hjälp av staten frigöra individen från ojämlika beroenderelationer."

Eller som Fredrik Reinfeldt säger om att klara sig i det "nya Sverige":
"Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem (socialen?) som fångar upp människor."

Det var välfärd och skatt som hjälpte till att befria och förverkliga oss själva som gjorde Sverige unikt och tyvärr har Fredrik Reinfeldt m.fl. förstört detta och slängt ut moder Svea på den globala marknaden.

p.s.
Popcorn är gott och även om Thomas Östros liknar Socialdemokraterna med en popcornmaskin så måste det vara bättre att "poppa idéer" än att göra som Fredrik Reinfeldt och resten av alliansen som mer uppgivet försöker styra Sverige mot marknadens brant.

Media: Ab, Ab2, Ab3, Svd, Ekot, DagensArena, Di, Ex

Annan Media: