Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Sluta ljug nu Christina H-P


Christina Husmark-Pehrsson har vaknat till liv igen.
I en debatt i Göteborgs-Posten den 15/8 använder hon sig återigen av myter och vilseledande statistik i syfte att påverka läsarna. I brödtextens två första meningar lyckas hon dessutom ljuga hela tre gånger. Naturligtvis inleds debatten med de berömda 140 - en siffra som är helt uppåt väggarna felaktig om man ska se till antalet riktiga förtidspensioneringar.

Christina Husmark-Pehrsson skriver i första stycket: "När Alliansregeringen tillträdde var svenska folket bland det mest sjukskrivna i världen. Antalet förtidspensionärer ökade med 140 om dagen och var över en halv miljon" Artikel

Snälla Christina Husmark-Pehrsson, en gång för alla:
1. Vi har ALDRIG varit sjukast i Världen eller ens i Europa! Detta avslöjades redan år 2003 och senast detta år. Se länkar i slutet av pressmeddelandet. Här finns inget mer att tillägga och uppgifterna kommer från forskare.
2. Sverige har ALDRIG förtidspensionerat 140 personer om dagen. Däremot var det 149,5 personer per dag mellan åren 1998-2006 som nybeviljades ersättning (förtidspension, sjukbidrag, sjukersättning eller aktivitetsersättning) på 25-100%. Man var knappast förtidspensionerad när man arbetade upp till 75% och exempelvis hade en tidsbegränsad aktivitetsersättning resterande tid.

Däremot förtidspensionerades 51 personer om dagen mellan 1998-2006. Vi förstår dock om detta inte låter lika dramatiskt i media.

3. Vi har ALDRIG haft över 500.000 förtidspensionärer. Däremot hade vi som mest 556.789 personer (år 2005) med sjuk - eller aktivitetsersättning på 25-100%, antingen med eller utan tidsgräns. Här ingår alltså de som arbetade upp till 75% och hade någon form av ersättning resterande tid. Dessa var inte förtidspensionerade!

4. Husmark-Pehrsson skriver också "Vi vet också att sjukskrivningarna halverats och att det i dag är 91 000 färre förtidspensionärer än när (S) förlorade valet 2006".
Att statistiken kraftigt sjunkit beror på att regeringen tagit bort den tidsbegränsade sjukersättningen (med vissa övergångsregler) och att äldre sjuka, som tidigare hade sjukersättning, har gått över till ålderspension. År 2008 hade exempelvis 171.665 personer mellan 60-64 år sjukersättning på 25-100%, med eller utan tidsgräns. Samma år var det exempelvis 25.497 personer mellan 35-39 år.

Christina Husmark-Pehrsson borde som gammal sjuksköterska förstå att bakom statistiken finns människor som far riktigt illa. Vi ifrågasätter hur hon har samvete att vilseleda väljarna med fakta som hon vet är så uppenbart fel. Sen undrar vi också vilket parti det är som verkligen gömmer sjuka i statistik? I GP.s debatt anklagas nämligen socialdemokraterna för att de gjorde detta.


Övrigt:
En centerpartist använder sig den 16/8-10 av Faktakollen i SvD på sin blogg för att redovisa hur många personer som förtidspensionerades per dag då han konfronterades med siffran 140. Det är bara att beklaga att Försäkringskassan medvetet vilseleder statistik vilket de gjort i bland annat Svenska Dagbladet. I Faktakollen frångick Försäkringskassan helt från att räkna ut statistik mellan åren 1998-2006, som vid uträknandet av 149,5, för att i stället hämta statistik från ett år med högt ohälsotal(!), för att dessutom göra en högst märklig slagning från året innan. Detta ledde till att de kom fram till siffran 101 (som var så nära 140 de kunde komma), vilket skulle motsvara antalet beviljade hela sjukersättningar per dag, utan tidsgräns, år 2004. Faktakoll

Här visar vi hur oerhört fel Försäkringskassan vinklade uträkning är:
År 2004 kom de alltså fram till att "101" personer om dagen nybeviljades hel sjukersättning utan tidsgräns. Det var dock år 2004 betydligt fler personer som nybeviljades hel sjukersättning med tidsgräns. Detta i sig betyder att skulle vi göra en slagning på hela sjukersättningar med tidsgräns och lägga dessa på de "101" så är vi troligtvis uppe i en bra bit över 200 personer om dagen. Då ska man veta de flesta sjukersättningar på 25-75% samt alla aktivitetsersättningar på 25-100% INTE är medräknade, vilket de är i 149,5 personer per dag. Fördelen med att räkna på de sättet Försäkringskassan gjorde är att ingen kan granska uppgiften.

Vi kommer nu, utan Försäkringskassans tillstånd, att lägga ut filen med ALL inofficiell och officiell statistik så att vi kanske en gång för alla kan få Husmark-Pehrsson och hennes kompisar i regeringen att sluta använda sig av felaktig och vilseledande statistik. Vi bifogar också en fil där Moderaterna själva talar om att det är den permanenta sjukersättningen som motsvarar förtidspension och att den tidsbegränsade sjukersättningen inte är någon förtidspension.

Länkar angående "Världens sjukaste folk"

Från år 2003:
"Statistiken överdriver svensk sjukfrånvaro" svd.se 10/10-03 av Anna Danielsson och Tommy Öberg: "Den svenska sjukfrånvaron är inte alls högst i Europa. – Svenskar är inte sjukast, men ärligast. Här redovisas sjukfall som pågår upp till sju år. Det gör inte andra länder. Det omöjliggör jämförelser, säger Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet"
Länk

"Sjukfrånvaron har inte ökat på femton år" dn.se ekonomi 2003-07-09 av Maria Crofts: "De senaste åren har det gång på gång kommit larm om ständigt ökande sjukskrivningar. Därför blir nog många förvånade över siffrorna från Statistiska centralbyrån, SCB, som visar att sjukfrånvaron är på ungefär samma nivå nu som 1987. Drygt 7 procent av svenskarna är borta från jobbet på grund av sjukdom"
Länk

Från år 2010:
"Missvisande mediebilder om den höga sjukfrånvaron" dn.se 30/1-1 debatt av Björn Johnson: "Diskussionen om sjukfrånvaron har mer med makt- och intressekamp att göra än med dess faktiska orsaker. Mediernas myter har påverkat flera regeringars agerande. Den nuvarande regeringen har byggt nästan hela sin sjukförsäkringspolitik på felaktiga beslutsunderlag. Politiken är direkt kontraproduktiv och kommer att öka antalet sjukskrivna, skriver Björn Johnson"
Länk

"Höga svensk sjukfrånvaro en myt" sydsvenskan 8/2-10 debatt av Björn Johnson: "Det är en myt att svenskar varit sjukskrivna mer än människor i andra europeiska länder. Jämförelserna haltar eftersom länderna skiljer sig åt både vad gäller sysselsättning och sjukförsäkringssystem"
Länk

"Myten om “världens mest sjukfrånvarande folk” saknar vetenskapligt stöd" utredarna.nu 8/2-10 av Kjell Rautio: "Idag skriver forskaren Björn Johnson en synnerligen intressant debattartikel i Sydsvenskan, där han ifrågasätter ”sanningen” om att svenskarna skulle ha haft världens högsta sjukfrånvaro. Denna ”sanning” var inte sann ens då de svenska sjuk- och ohälsotalen ökade eller låg på topp i början av 2000-talet"
Länk


// Leine: Hoppas alla som läser detta förstår allvaret och gör som jag, rösta på Socialdemokraterna 19 september. Och du som inte tänkt rösta överlåter din vardag att påverkas av andra. Så RÖSTA!!

Media: eKuriren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar