Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

En skola för ALLA
B

Betygssystemet idag i svenska skolor är ett system som får ungdomar att känna sig värdelösa enligt samhällets norm. Ett system som genomfördes av borgarna i sin iver att skapa elitskolor. Lite darwinism "de starka ska överleva". 

Inte blev det bättre när dom i samma veva släppte medicinska preparat fritt att köpa oavsett ålder.

Idag kan jag konstatera att skillnaden att "lyckas" eller att få stämpeln från vuxenvärlden att du är värdelös skiljer sig från skola och därmed lärare.

Har du oturen får våra ungdomar lärare som slaviskt följer lagar och paragrafer och intalar ditt barn att det är värdelöst. Eller får du en lärare som ser hopp, gnista eller rent av vägrar klassa barn som värdelösa och godkänner ändå.

Det kan inte få vara så här längre!

Jag vill att betygssystemet ändras så enda kriteriet för att bli underkänd i ett ämne är om eleven "grovt åsidosatt sin skolplikt". 

Varför?
Om vi tittar på forskning och tidigare elever i andra betygssystem så är inte högstadiet lämpligt att "sålla ut agnarna från vetet". Ungdomar mognar olika och många är vi som varit rebelliska i skolåren, men ändå har ett bra jobb idag. Så varför slå ut ungdomar tidigt? Men visst är det enkelt att slå på någon som inte kan försvara sig och då kommer vi tillbaka till "panodilsyndromet" som för många tyvärr verkar vara ett alternativ sedan samhället givit sin dom.

Rättvisa löner och full sysselsättning

Lyssnade på ett seminarie med LO, där avtalssekreterare fanns med och diskuterade. Jag är lite förvånad trots en stor förståelse kring svensk ekonomi och reallöneökningar så finns det fortfarande en "vi vill ha mest" mentalitet bland vissa förbund.

Ser fram mot LO samordningen för nästa avtalsperiod. Vi måste inse att tillsammans är vi starka och satsar vi på de med lägst löner så kommer vi långt. Men att vi också förhandlar om kronor och ören, inte procent.

Men grundfrågan är dock, vad är rättvisa löner? för vem är det rättvist. Oavsett hur fackföreningarna gör så finns det alltid några som inte kommer tycka att det är rättvist. 

Tackar LO för ett bra seminarium där åhörarna fick ställa frågor.

Politiker och arbetsskadeförsäkringen

Ett intressant seminarie där LO bjöd in till debatt och diskussion kring arbetsskadeförsäkringen.. Tyvärr så upprepas även här borgarnas mantra att det var ju Socialdemokraterna som satte igång processen.

Det är sant, men politiker som beställer en utredning behöver inte följa den till punkt och pricka. Och en utredning med många brister skulle troligtvis inte fått implementerats med full kraft som borgarna nu gjorde. Även om viss tilltro fanns.

För er som är intresserade av bristerna och varför den är som allt annat borgarna gör ett hastverk. Att kritiskt granska har ju inte varit borgrnas melodi.

Skickar med en väldigt bra text:
"Utredningens påstående om att svenska läkare utfärdade sjukintyg ”mot sin egen övertygelse” byggde på en studie av ett 60-tal distriktsläkare i Dalarna, men generaliserades till hela läkarkåren. Till råga på allt gav studien inget som helst stöd för att läkarnas bedömningar verkligen hade förändrats under de år då sjukfrånvaron sköt i höjden; tvärtom märktes en påfallande stabilitet i bedömningarna. Utredningen bortsåg också från mängder av betydelsefull forskning. Allvarligaste missen var att man inte tog upp den enligt min mening mest kritiska studien om sjukfrånvaroproblemet kring millennieskiftet: sociologen Tor Larssons rapport Den galopperande sjukfrånvaron, publicerad av Arbetslivsinstitutet i oktober 2005. Av alla de forskare som försökt förstå de ökade sjukskrivningstiderna är Larsson den enda som erbjuder en logisk och sammanhållen förklaring, som samtidigt är förenlig med sjukskrivningsstatistiken.
Tor Larssons förklaring är resultatet av ett samhällsvetenskapligt detektivarbete. Han ville utforska sjukfrånvaroproblematiken på nära håll inom den kommunala sektorn, alltså på arbetsplatser med särskilt höga sjuktal. Genom intervjuer med kommunala rehabiliteringshandläggare och genom att noga gå igenom samtliga långa sjukfall i en enskild kommun identifierade Larsson, steg för steg, de avgörande förändringarna på lokal och regional nivå. Därefter knöt han dem till politiska beslut med verkan över hela landet."


Läs hela HÄR

Jobb för unga, men till vilket pris?

Besökte Visitas seminarie kring hur jobben för ungdomar sk kunna öka. Med i panelen som debatterade lite var representanter från några ungdomsförbund. Det som skulle kunna bli en konstruktiv debatt och en vilja att förändra, men var mer pajkastning än nått annat.

Tyvärr tjatade MUF om Visitas reklam om Regeringen fördubblar eller tripplar skatten på ungas jobb. Men inget kan vara mer fel. Skilj på skatt och försäkringar, TACK!.

Arbetsgivaravgiften är en försäkringslösning där arbetare avstått pengar till de som bl.a. är sjuka och arbetslösa. Visst finns det en "löneskatt" i arbetsgivaravgiften och som ökat på andras bekostnad. 5-6% snodde herr Reinfeldt från arbetslösa och sjuka och gav sig själv. Det sa inte MUF något om.

Som jag tidigare i denna blogg har skrivit så gjorde  Mc Donalds en affär att dom minsann anställt 4 000 unga tack vare den sänkta arbetsgivaravgiften. Men det visade ju sig sen att de bara hade anställt för att täcka upp de som slutat.

Även borgarnas mantra att göra ungdomar än mer otrygga skulle ge dom mer jobb är också sorgligt.

Luras inte att tro att företag har något socialt ansvarstagande av fri vilja. En anställd som kostar företaget pengar oavsett hur lite, måste generera inkomst.

Dags att tänka om!

Vidga normen

Kallis hyllar landslagets GULD
Almedals minglet i går med Proffice som värd blev ett lyckat sådant. Inte för att jag tvivlade utan för att det var såå bra mixat. med så många aktörer och information som bl.a. omintetgjorde de seminarier på någon timme jag varit på dagen innan om integration.

Zakarias Zouhir förmedlade på 5min vad jag sökt efter på två seminarier. Unionen och Proffice är med i ett projekt kring integration av afrosvenskar "Vidga normen". Ett bra om konkret exempel på vad vi kan göra. Har du inte skaffat armbandet "Vidga Normen" ta kontakt med Proffice, NU.

Johan Doverland pratade om unga i en utsatt situation där företagen borde öka sitt engagemang och stötta Unga KRIS så fler får information och att hjälpen till ungdomar når fram fortare och tidigare i ett förebyggande syfte.

 I minglet kom jag att samtala mycket med Unionare som exempelvis Karin Skånberg Regionchef. Bra diskussioner om vilka medlemmar är vems, men också våra organisationers kamp för en bättre arbetsplats.

Fick en oväntad överraskning på minglet också under våra diskussionspass. En representant från företaget Skanska gick upp på scen och ville att makthavare skulle ställa mer krav vid upphandlingar om att långtidsarbetslösa skulle anställas. Jag hurrade lite försiktigt, men representanter från Almega började ivrigt fingra på sina mobiler. Vet  inte i dagsläget om Skanska killen har kvar sitt jobb efter ett sådant statement.

Återigen, tack Anki Elken Proffice för en underbar kväll och pricken över i:et var ju att ni fixat så Sveriges U21 landslag fick GULD.