Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Löneskillnader

LeinesBloggs foto.4,3 procent har löneskillnaderna minskat mellan 2005-2016.

Landsting har störst skillnader medan kommuner har minst. Privata ligger runt 10% i skillnad mellan män och kvinnor.

Arbetad tid ser ut att bidra till löneskillnaderna men yrke och karriär har troligen större påverkan.

Edel från Svenskt Näringsliv vill inte att politikerna ska blanda sig i lönebildningen för att behålla den svenska modellen med partsgemensamma uppgörelse Marie IF Metall håller med. Tobias kommunal vill göra satsningar som exempelvis den som gjordes för undersköterskor. Som också behåller modellen.

Det som hände med läraresatsningen är ett sämre exempel där staten aktivt går in och förstör lönebildningen.

Sineva Vårdförbundet vill att politikerna ska lägga sig i genom satsningar för att påverka lönebildningen.

Är märket allt? Marie säger att märket är inte fast procent för alla utan där det går att göra uppgörelser som gynnar en viss grupp men ändå är inom den svenska modellen eller märket och tar upp exemplet kring undersköterskorna. Vi är beroende av varandra och kan inte ha allt för stora skillnader. Om vi inte håller märket så är vi ute på tunn is. Sineva håller fast vid Reinfeldt citat att industrin är "basicly gone" och det kan inte bara kan vara industrin som sätter lön. Tjänstemän som vårdförbundet representerar har svårt med märket vilket
#Almedalen #Almedalen17 #svpol #IFMetall

Så knäcker vi sd koden

LeinesBloggs foto.Ett seminarie kring hur vi kan påverka diskussionen inför valet 2018 och framgent.

Magnus Manhammar initiativtagare och politiker tog fram tips och funderingar.

Intoleranta värderingar - långsiktigt värderingsarbete
Tappad framtidstro - Ge människor hopp om bättre framtid
Oro kring politikområden - Presentera fakta och lösningar, samt LÖS problemet
Ökade klyftor i samhället - Politik för att minska klyftor

1 Prata med sds väljare inte deras företrädare
2 Det finns inget universalsvar - utgå från egen ideologi och framtidsvision Vad vill DU
3 Ta den sakpolitiska debatten - var påläst på deras politik
4 Visa på dom stora skillnader i politiken - Ha tydlig politik
5 Skapa framtidstro i lokalsamhället - Ta fram konkreta förslag att arbeta med

Hans Palmqvist IF Metall berättade om den fackliga organisationens utmaningar och att IF Metall aktivt nu bygger upp kunskap och kompetens bland medlemmar och förtroendevalda för att ta diskussionen på arbetsplatserna.

KAOS
Kunskap Utbilda medlemmar och förtroendevalda.
Aktivitet - Skapa mötesplatser. Bygga broar
Opinion - Ta debatt på rätt sätt
Samtal - Avväpna i samtalet inte vara arg/hätsk fokusera på konkreta sakfrågor och visa på alternativ

IF Metall är överrepresenterade till hur många medlemmar som röstar på sd vilket vi måste ändra på.

#Almedalen #Almedalen17 #svpol #IFMetall#Alliansfritt #Expo

Dags att uppmärksamma HBTQ frågor på arbetsplatsen

LeinesBloggs foto.Demokrati är något vi måste vinna varje dag säger Tomas With, IF Metall angående KD:s utspel kring Pride.
Vi måste våga säga ifrån i samhället men också på arbetsplatserna för att stå upp för jämlikhet. Rå jargong och skämt som förlöjligar eller förminskar människors värde måste arbetad bort genom kunskap och värderingsarbete systematiskt. IF Metall måste vara en inkluderande organisation.

Försvarsmakten har jobbat hårt med värdegrunder säger Klas Eksell, Personaldirektör, Försvarsmakten. I Sverige får man tycka och säga vad man vill men är du i försvarsmakten måste du leva för och med deras värdegrund.
Arbetet med HBTQ frågor är att både diskutera och ha bra värdegrund men också ha konkreta exempel vad som görs.
Som chef och ledare måste vi älska dom vi leder, vilket betyder att har du en uppfattning om vissa grupper så kan du inte vara chef. Vi kan inte dela upp människor utifrån sexuellläggning, Vi inte råd med att slösa på resursen människa.

Som ung berörde jag inte detta sa Klas Eksell, hade ett avståndstagande kring HBTQ. Men jag har gjort en resa och får mer kunskap och jobbar nu med dessa frågor.

RFSL ser fackföreningar som en motor när det gäller HBTQ frågor. Det finns problem på arbetsplatsen och i samhället som vi tillsammans måste göra något åt.

Hur kan vi stärka medvetandet och vara mer tillåtande?
Vi måste ge mandat och utbildning så fler vågar säga ifrån vid fikabordet. Det måste vara tryggt.

En kommentar från lyssnarna, Roligt att fyra herrar samtalar om detta, ingen ironi utan att män nu pratar HBTQ frågor och "kommit ut".

En slutsats är att både ledning och arbetare måste bli utbildade och få upp kunskap i dessa frågor för att det ska bli mer aktivitet kring jämlikhet.

#Almedalen #svpol #ifmetall #försvarsmakten #rfsl#hbtq

Perspektiv på framtidens industri och industriarbete

LeinesBloggs foto.
Utländska investeringar i svensk industri – är de ett tecken på god konkurrenskraft i Sverige? Varför är Sverige intressant för stora utländska koncerner? Hur gör man Sverige än mer attraktivt som land att investera i? Blir Sverige mer eller mindre intressant i framtiden? Hur kommer digitaliseringen av världens industri att påverka?

Panelen pratade kring sina erfarenheter och hur dom såg på framtiden för att Sverige ska fortsätta vara ett attraktivt land för investeringar och ett land som redan nu genererar många så kallade "unicorns" (tech företag som värderas till mer än en miljard dollar) Svenska företag investerar också mycket utomlands också.

Geely, Amazon, Northvolt och större projekt är nödvändiga för att säkerställa framtida arbeten och fortsatt välfärd i Sverige. Siemens återinvestera 10%. Stort företag som håller ihop produktionen och inte lägger ut så mycket. Siemens är kvar i ett högkostnads land då och ser medarbetaren som en resurs att utveckla företaget och Siemens måste ha stimulerande jobb som gör dom attraktiva som arbetsgivare. Har man inte det så är det nog illa ute med företagen.

Vi behöver en produktion som är modern och ha kunskap och kompetens för att få stora investeringar i framtiden och behålla vår konkurrenskraft.

McKinsey menar att vi är det land som skapar stora bolag snabbt (unicorn). Sverige kommer ut som etta i Forbs lista över länder som är bra att investera i.
Geelys investering i Göteborg, förstår alla vikten av det? 
Det är lättare att fira vinst i hockey VM än att ropa högt av glädje när stora företag investerar mycket i Sverige. Det blev lite konstigt nästan som att Geely frågade "vill ni verkligen ha oss?"

Ett exempel är bredbandssatsning som gjordes tidigt var en orsak till att företag har lätt att växa och det finns fler exempel över satsningar som ger effekt även om det kan verka obetydligt i början.

Paneldeltagarna var överens om att Sverige måste återta "Made in Sweden" och att det måste vara synonymt med kvalité, utveckling, produktivitet och bra samhälle som hjälper företag. "Made in Sweden" måste bli ett säljargument för att få mer investeringar till Sverige
#Almedalen #Almedalen17 #svpol #IFMetall

Ekonomi i almedalen

Ekonomiskt seminarie med Finansminister Magdalena Andersson och Nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz var nog något som alla högervänner borde gått på. Joseph Stiglitz menar på att ojämlikheterna i samhället och att dom ökar är orsak till till den situation som finns i världen idag.
Joseph Stiglitz vill öka välfärdsstatens påverkan och där Sverige idag är ett föredöme, men har en utmaning att stärka välfärdsstaten, för det kostar.
Om vi har ett samhälle som är mindre ojämlikt vinner alla på detta och det ökar tillväxt som kapitalisterna vill ha. För att ta ett exempel visar Joseph på att vinster i skolsystemet drar isär samhällen och det märks i land efter land.
Vi måste förespråka inkluderande tillväxt. Vi behöver bygga ett nytt social kontrakt. Välfärdsstaten är viktigare än någonsin, säger Joseph Stiglitz. Vidare kritiserade Joseph de senaste decenniers liberalaekonomiska politik och den tilltro till att marknadens "osynliga hand" som Adam Smith talade om som ska styra allt till rätta. Anledningen till att handen kallas osynlig är för att den inte finns där, sa Joseph Stiglitz.