Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Regeringen backar om studieledigheten, eller?

Massorna kan påverka.
Sista ordet är inte sagt. Vi får se hur slutresultatet blir.

Text från IF Metall:

I dag står det klart att regeringen backar om förslaget att göra stora inskränkningar i fackets möjlighet att utbilda sina medlemmar.
– Det är en seger för oss. Alla våra medlemmar och förtroendevalda som på olika sätt har protesterat har fått regeringen att lyssna, säger Carin Wallenthin, chef för IF Metalls facklig-politiska enhet.

Beskedet kom i ett pressmeddelande i dag. Där tillkännager arbetsmarknadsdepartementet att de tänker göra en ”viss justering i den föreslagna lagen om rätt till ledighet för utbildning” och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) kommenterar saken så här:

­– Vi har tagit del av remissinstansernas synpunkter. Fackliga organisationer kommer även framöver att ha möjlighet att erbjuda nyanställda arbetstagare kortare facklig utbildning till exempel för att ge information om grundläggande villkor i lag och kollektivavtal. Det kan vara ett sätt att underlätta för fackliga organisationer att se till att unga arbetstagare vet vilka rättigheter och skyldigheter en anställning medför.

Carin Wallenthin är mycket nöjd med beskedet och menar att det är de fackliga protesterna, däribland en lång rad debattinlägg i media och personliga brev till arbetsmarknadsministern från IF Metalls medlemmar, som fått regeringen att ändra sig.

– Det känns mycket bra. Våra medlemmar som agerat i frågan kan känna sig stolta, säger hon.

Carin Wallenthin vill dock inte ta ut segern för mycket i förskott. Ännu råder flera oklarheter och hon vill avvakta tills regeringen lägger hela förslaget på bordet.

– Vi vet inte exakt hur regeringens nya förslag ser ut. Det ursprungliga förslaget innehöll fler försämringar som det inte framgår något om i det besked som kom i dag. Först nästa vecka, när vi har sett hela förslaget, kan vi göra en ordentlig utvärdering av detta, säger hon.

LO-tidningen här
IF Metalls hemsida, här
DA, här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar