Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Inför IF Metalls kongress #1:2


Energipolitik

Sverige har en stor andel av energitunga industrier. Industrier som genererar en stor andel av de jobb som finns. Ofta hotar företag med att smärtgränsen för elkostnad är nådd.

Vi måste försöka göra oss mindre beroende på de klimatpåverkande bränslena som finns idag och sträva mot mer klimatneutrala. Men jag som enskild person vill också visa på att den iver att värna om det ena som slår ut det andra kan inte heller vara bra. Vi har hört från granskande tv-program om vindkraftverk som slår ihjäl havsörnar, dammar som brister och dränker människor uranbrytning som förgiftar.

Vi måste få till en bred energiöverenskommelse och sträva mot klimatneutrala energislag, men också att acceptera vårat behov inom bl.a. industrin och hur vi tillgodoser det på bästa sätt.

Enligt motionerna till kongressen:
Säkerställa tillgång på billig el-produktion där kärnkraft inte utesluts. Att det byggs nya effektiva kärnkraftverk. Att vi börjar bryta Uran i Sverige.

Att betydande satsningar sker snarast tillsammans med industrin kring forskning av alla former av klimatneutral elenergi.

Att transportsystem och transportavgifter uppmuntrar jobbskapande vidareförädling. Vi får se vad åkerinäringen tycker om detta.

Det finns många motioner till IF Metalls kongress, och många som ni ser är politiska. Därför kan man förstå att vi inom fackföreningen måste engagera oss politiskt för att få tillstånd förändringar på våra arbetsplatser och i samhället som berör alla. Där är för inte som facken grundade Socialdemokraterna.

#1:2 om energipolitik
#1:3 om paraplypolitik

--------------------------------------------------------
IF Metalls Kongress 2011 pågår 17-20 juni

Kommer att ha tre fokusområden:
− Vårt samhälle och solidariteten
− Våra arbetsplatser och utvecklingen av hållbara
arbeten
− Vår organisation och starkt medlemskap

Länk till kongress sidan

Media kring ämnet:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar