Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Samhällsvinst - inte vinstläckage


Socialdemokraterna i Oskarshamn vill förhindra uttag av vinster i välfärden, vi vill istället att pengarna används till återinvesteringar. Vi säger ja till samhällsvinst – nej till fritt vinstintresse i vård, skola och omsorg.
Den offentliga verksamheten i måste självklart ha möjlighet att göra ett överskott för att även i fortsättningen kunna utveckla verksamheten och göra nödvändiga investeringar i både byggnader och medarbetare.

Men vi vill inte se att det överskottet betalas ut som vinster till privata aktieägare. Argumenten för privatiseringar i välfärdssektorn är att kvaliteten ska bli bättre. Konkurrensen mellan olika utförare ska skapa billigare och bättre skola, vård och omsorg. Det finns inga belägg för att kvaliteten har påverkats positivt och de eventuella effektivitetsvinster som har skapats har gynnat ägarna i första hand och inte kommit skattebetalarna till godo.

Den svenska skolan har på flera håll blivit en marknad som i stort sett är helt oreglerad. Det är fri etableringsrätt och fria vinstuttag. Här har vi alltså inte möjligheten att säga nej om ett riskkapitalbolag bestämmer sig för att starta skola. I skolan är det direkt olämplig att ha vinstintresse som drivkraft. Att byta från en skola som inte fungerar är inte som att byta elbolag. Förlorade skolår går kanske aldrig att ta igen. Det finns inget annat land som på detta sätt beslutat att ha så liten kontroll över en av våra allra viktigaste kärnverksamheter.

Äldreomsorgen i Oskarshamn är inte till salu. Det var vårt löfte till medborgarna i Oskarshamn i valet 2010. Vi står beslutsamma bakom det löftet. Vi säger nej till LOV, lagen om valfrihetssystem. Vi säger ja till samhällsvinst och nej till vinstläckage.

Vi vill värna valfriheten och kvalitén inom vård, skola och omsorg. Vi är övertygade om att det är fullt möjligt utan vinstuttag i välfärden.

Socialdemokraterna i Oskarshamn

Media: Ex, 2, Ab, 2,  Ekot, 2, 3SvD, 2, 3, DA, Di, DN, Skånskan, GP, SydS, Dagen
Blogg: Röda berget, Moberg, Roger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar