Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Kortslutning i TCO?

De så kallade opolitiska organisationerna, är dom verkligen opolitiska?

När TCO (Tjänstemännens CentralOrganisation) utnämner Fredrik Reinfeldt som "hedersambassadör" för den svenska partsmodellen måste dom glömt allt Reinfeldt gjort, eller tyckt om borgarnas politik som försvagat arbetarna gentemot näringslivet.

"Hans regering införde en reform med visstidsanställningar, som uppenbart missbrukades grovt, och som till med TCO ansåg bröt mot EU:s direktiv.

Reinfeldts regering införde Lex Laval vilket, åtminstone enligt de fackliga organisationerna själva, gjorde det ännu svårare för dem att hävda svenska villkor på svensk arbetsmarknaden. Det gick så långt att LO och TCO tillsammans lämnade in en upprörd anmälan till Europarådets kommitté för sociala rättigheter, som i sin tur menade att reformen kränkte strejkrätten och den fackliga förhandlingsrätten.

Reinfeldts regering såg aktivt till att en halv miljon löntagare lämnade arbetslöshetsförsäkringen; denna hörnsten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Varje år har TCO hårt drivit kravet på höjt tak i försäkringen och varje år har man bittert tvingats konstatera att regeringen vänt löntagarna ryggen.

Så sent som under måndagen rapporterade A-kassornas samarbetsorganisation att färre än var tionde arbetslös får 80 procent i ersättning av sin tidigare inkomst.

Reinfeldts regering drev dessutom igenom en politik där nästan 90 000 långtidssjukskrivna brutalt utförsäkrades. Svårt sjuka tvingades till arbetsförmedlingen. Samtidigt blev arbetsmarknadsåtgärden Fas3 – detta hemska namn på en eländig åtgärd – Sveriges största arbetsgivare.

Reinfeldts regering gjorde allt detta med syftet att öka löneskillnaderna och införa fler lågbetalda jobb. Politiken syftade till att förändra maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel och löntagarnas nackdel.

Man kan föreställa sig att Reinfeldt, som den högerledare han var, är nöjd med vad han gjort. Men resultatet kan han knappast vara särskilt stolt över.

Under hans år i regeringsställning rakade arbetslösheten i höjden. Den var betydligt högre när Reinfeldt avgick än när han tillträdde.

Framför allt steg ungdomsarbetslösheten dramatiskt liksom långtidsarbetslösheten. Otryggheten på arbetsmarknaden växte och ojämlikheten i samhället ökade.

När Eva Nordmark därför, som tack för denna politik, delar ut en uppburen ambassadörspost till den huvudansvarige kan det knappast ha varit i hennes egen organisations intresse.

Snarare ger det intrycket att en tillfällig kortslutning inträffat hos hjärntrusten på TCO:s normalt sett kompetenta kansli." //Peter Akinder Oskarshamns Nyheterna

Det är tråkigt att en fackligorganisation ger ett sådant högt betyg till dom som gjort det svårare för fack och anställda. Men jag är inte förvånad att det var just TCO, tyvärr.

Media: ON
Blogg: DO, Göran, Sossenomen, VP


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar