Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Förenkla enligt Alliansen betyder försämra!


Vi vet att borgarna vill ändra på studieledighetslagen. De vill förenkla, som dom säger. Precis som de förenklade semesterlagen och därmed gjorde det möjligt för arbetsgivare att betala mindre i semesterersättning om inte kollektivavtalet reglerar det. Men vad som irriterar mest är att dom så cyniskt gör detta samtidigt som de retoriskt lovordar fackförening och ungdomarnas arbetsrätt.

Regeringens förslag
"Vidare föreslås att arbetsgivarens informationsskyldighet gentemot den fackliga organisationen begränsas när det gäller information om beslut som går arbetstagaren emot.
Det materiella innehållet i reglerna om rätt till ledighet påverkas endast i mindre omfattning av de föreslagna ändringarna. En arbetstagares rätt till ledighet kommer i princip att vara oförändad jämfört med vad som gäller i dag."


"Rätten att gå en facklig utbildning skall inte ges till de som har arbetat mindre än 6 månader. En facklig introduktion med genomgång av grundläggande rättigheter och skyldigheter, möjlighet att få svar på frågor om avtal, arbetstid och semesterlag ska förvägras nyanställda.
Regeringen fortsätter att slå mot facket. Nu mot de medlemmar som ofta är unga och bara har visstidsanställningar eller vikariat.
Dessutom ska alla medlemmar som ska gå en kortare utbildning begära ledigt i 2 månader före kursstart istället för som idag 14 dagar.
Detta kallar regeringen en förenklad studieledighetslag. Förslagen är framtagna av kommittén för nya arbetstids och semesterregler som förkortas ( knas ) och nog kan man tycka att detta är knas(igt) men det kommer väl förmodligen fler förenklingar framöver."
Mikael Westberg

Detta slipper vi om Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet vinner valet.

Hjälp de unga att få lika villkor som oss andra. Tro inte på borgarnas retorik om att de vill ungdomarnas väl. Enligt moderater och de andra i alliansen, ska ungdomarna vara rättslösa och lågavlönade, helst även kunna slå ut de med arbete så det blir billigare för arbetsgivarna.

Gör din röst hörd 19 september

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar