Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Öka ditt eget armbågsutrymme


OLOF PALME ägde förmågan att beskriva samhällets pågående förändring bättre än många andra samtida politiker.

Då och då lyssnar jag på något av hans politiska tal. De flesta är fortfarande högaktuella. Ta hans tal om industrisamhällets problem, som han höll på Sergels torg 1979. Där han beskriver det privata armbågsutrymmet, lockelsen till det privata och de stora bristerna i vårt välorganiserade samhälle.

Palme var å arbetarrörelsen vägnar självkritisk. Socialdemokratin hade 1979 inte lyckats bemästra alla avarter av konkurrens och kommersialism. Men han riktade också udden mot högern och en borgerlighet som även då såg sänkta skatter och ökad privatisering som lösningen.

Han beskrev de unga narkotikaoffren på Sergels torg och deras förnedring. Och hur borgerligheten såg på problemen: ”Blunda för utvecklingens fasor för det är ännu inte dina barn som går under. Fly undan, spara till dit eget, familjen, villan, bilen och spara ytterligare några hundralappar på de utslagnas och tunnelbanans bekostnad. Och sänk skatten så ökar du ditt eget armbågsutrymme…

DEN KARIKATYR Palme beskrev 1979 har fortfarande sin verklighetsförankring. Egoismen är än i denna dag borgerlighetens drivkraft, men nu beskrivs politiken med andra ord: ”Vi värnar den svenska modellen och välfärden” heter det. Och sänkta skatter kallas ”jobbskatteavdrag”. Men runt hörnet ökar klyftan mellan de som kan förse sig och de som tvingas leva på en allt magrare svältkost. När de unga inte får jobb föreslås lösningen vara sänkta löner.

Egoismen breder ut sig. Så länge inte jag blir arbetslös sköter sig regeringen. Så snävt ser vissa på samhället. Det mänskliga klimatet blir kallare.

Olof Palme strävade efter ett levande samhälle med varm gemenskap. Och hans analys gäller även denna dag: Det går inte att åstadkomma ett sådant samhälle så länge högern sitter vid makten.

Vi kan inte heller att fly från industrisamhället, utan måste lära oss att bemästra avarterna.

Ovanstående text av Lars Bodén är hämtad från Umeå arbetarkommuns hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar