Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Svenskt Näringslivs nya ordförande vill att arbetsgivarna krokar arm hårdare mot facket.

Svenskt Näringslivs nye ordförande Kenneth Bengtsson säger till SvD att han hoppas på ett nytt försök till ett nytt huvdavtal i höst och ett ännu tajtare samartete på arbetsgivarsidan i nästa avtalsrörelse.

Huvudavtalsförhandlingarna som Svenskt Näringsliv drog sig ur våren 2009 handlade väldigt mycket om LAS. Där arbetsgivarna ville ha ändring i turordningsreglerna så att arbetsgivarna fick mer makt över vilka som sägs upp.

Min övertygelse är att de drog sig ur när motståndet från facket var för stort och arbetsgivarna istället ville försöka lagvägen. Något de kan komma att lyckas med om Alliansen får nytt mandat. Åtminstone kan de då hota med lagstiftning om inte LO går med på deras villkor. Om de Rödgröna vinner vill Svenskt Näringsliv ändå öppna för diskussioner för att på så vis försöka vinna mark och försvaga LAS.

Såklart bör vi ta en diskussion om huvudavtalet då det är skrivet på 30-talet och kan behövas ses över men att försvaga LAS kan de glömma. Attackerna mot denna lag kommer tätt nu i valtider och rena lögner om att lagen är orsak till ungdomarnas arbetslöshet sprids.

Angående nästa avtalsrörelse säger Kenneth:

”Vi förberedde oss bättre än kanske någonsin tidigare. Och till nästa avtalsrörelse hoppas jag kunna bidra till en ännu bättre samverkan, där vi verkligen ska kroka arm kring ett fåtal, oerhört viktiga arbetsgivarfrågor.

Dit hör en fortsatt utveckling mot lägre ingångslöner, nej till kraven på rätt till heltid och ökad variation i avtalsperiodernas längd. Ersättningen för obekväm arbetstid lär också komma på tapeten mer än tidigare”

Lägre ingångslöner nämner han…..ja det framgår tydligt att arbetsgivarna vill detta då de har springpojkarna i Alliansen till att gå ut brett och skylla ingångslönerna för ungdomsarbetslösheten, vilket också är ren lögn.

Ingångslönerna och nej till heltid och förändrad OB-ersättning kan bli en orsak till kamp i nästa avtalsrörelse. Likaså arbetsgivarnas önskan om spridning i avtalsperiodernas längd som är ett direkt försök att splittra LO-samordningen. Något de inte kommer att lyckas med då förbunden i LO är klokare än att låta sig splittras.

Vi är medvetna och måna om styrkan i en samlad avtalsrörelse.

Texten är från en nätverkande bloggare:
31 maj 2010 av Camilla Wedin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar