Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Alliansen i Oskarshamn


Detta är svar på Alliansens 17 punkter i Oskarshamn som vill "rädda" oss från kommunen och vår gemensamma välfärd.

#1 "bestämma om föräldraförsäkringen"
Leine: "rädda Oskarshamn" är inte detta en riksdags fråga och hur kan det rädda Oskarshamn? Dock är inte de rödgröna överens om detta.

#2 "Ska du ha rätt att välja även när du har blivit äldre"
Leine: Klart man får välja. Vad vill Alliansen att de ska välja? Gurka på smörgåsen?

#3 "Ska det finnas alternativ till kommunens hemtjänst"
Leine: Tyvärr visar det sig att man kör slut på personal och snålar in. d.v.s. maximera vinst och sedan plockar ut vinsten ur företaget istället för att återinvestera. Dessa pengar som man kan gå plus, kan i kommunens hemtjänst återföras till kommuninvånarna.

#4 Här undviker man benämningen RUT
"Ska avdraget för hushållsnäratjänster och ROT-avdraget finnas kvar?"
Leine: RUT ska bort eftersom att skapa en låglönesektor med skatter från sjuka, arbetslösa och ungdomar är inte hållbart. ROT lovar de rödgröna att utveckla till att gälla ännu större områden och därmed mer jobb för unga och arbetslösa. Skulle också vilja att ROT gick tillbaka till avdrag på deklaration eftersom nuvarande form som Alliansen skapade har åstadkommit ett stort fusk på runt 50miljoner. Där "företag" hittar på jobb hos personer. Förut var det personen som gjorde avdraget.

#5 "är det rätt att skilja på gamla par"
Leine: här har Oskarshamn varit föredöme och detta är en icke fråga i vår kommun.

#6 "ska det finnas trygghetsboende för äldre och funktionshindrade?"
Leine: här menar dom privat som de föreslagit förut

#7 "bygga ny skola i havsslätt?"
Leine: under utredning
#8 "valfrihet skola, hemtjänst barnomsorg"
Leine: Som sagt läs vinster plockas ut från kommunens invånare och ges till aktieägare istället.

#9 "balans i budget"
Leine: till o med timbro (borgarnas tankesmedja) pekar på varför Oskarshamn inte har budget i balans. Läs gärna er egna rapport alliansen och sluta trixa med siffror och ljug för invånarna.
Ett utdrag ut Timbrorapporten som är borgarnas tankesmedja:
"Med finanskrisen föll värdet av kommunens investeringar ytterligare under senare delen av 2008. Resultatet av den expansiva budgetpolitiken och finanskrisen har åsamkat Oskarshamns kommun en förlust på 700 miljoner kronor i det finansiella sparandet mellan 2001 och början av 2009."


#10 "fler småföretag"
Leine: här är dom fel ute, Alliansen vill "skapa" fler små företag genom RUT. Att basera sin tillväxt på skatteavdrag så har man ingen attraktiv affärs idé och risken att de går under eller köps upp av större är lurigt. Vi vill skapa tillväxt genom att stimulera idéer och företag till att utvecklas och uppmuntra till nystartande.

#11-14 "sälja ut kommunens verksamhet"
Leine: läs vinster till aktieägare än kommuninvånarna

#15 "privataktör till Gunnarsöstugby"
Leine: är redan på G

#16 "attraktiva lägen för hus"
Leine: Socialdemokraterna har gjort mycket för att just detta ska och finns

#17 "nytt ungdomenshus"
Leine: här är det ingen oenighet och det arbetas med detta.

Bilden är till för Alliansen hur börs och aktievärde fungerar ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar