Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Ge upp Reinfeldt, stå för vad ni gjort

När man hört vad media visar så har vi fått till oss att "försäkringskassan tolkar fel" eller att "det har inte varit regeringens mening" m.m. när det gäller utförsäkrade som måste låna ihop pengar för det får inget.

Se video om vad som hänt:
Husmark kritiserar remissinstanserna
Alliansen applåderar försämringarna i sjukförsäkringen

Människor, individer hamnar mellan stolarna och får det svårt att få ekonomin att gå ihop.

AVSLÖJANDE
Vid SVT:s utfrågning pressades Fredrik Reinfeldt om de sjuka regler för sjukförsäkringen som Fredrik Reinfeldt och Alliansen infört. Bland annat med anledning av den delvis förlamade överläkare som försäkringskassan menade borde börja arbeta på samhall. Fredrik Reinfeldts inställning tycktes vara att det var tjänstemännen på försäkringskassan som vara ansvariga för detta vilket fick en upprörd anställd på försäkringskassan att skriv in:

”Vi har fått supertydliga riktlinjer om alla sjuka skall prövas mot alla jobb som finns på hela arbetsmarknaden. Och det gör ju nästan att vem som helst kan utförsäkras som i fallet med den här överläkaren, det var ju det ni ville. Ni borde stå upp för er politik och inte skylla på tjänstemännen.”
Reinfeldts svar var att kräva att få se detta papper som säger att sjuka skall prövas mot arbetsmarknaden. Alliansfritt Sverige är därför glad över att kunna tillhandahålla detta papper. I form av försäkringskassans vägledning 2004:9 version 11 ”Sjukersättning och aktivitetsersättning – rätt till ersättning, beräkning m.m.” där vi på sida 110 kan läsa:

6.3.2 Förvärvsarbete på arbetsmarknaden – bestämmelser från och med den 1 juli 2008
Vid bedömningen av om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt vid prövning av rätt till sjukersättning och aktivitetsersättning beaktas om den försäkrade har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden. (Prop. 2007/08:136 s. 88)
Vid prövning av rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning ska arbetsförmågan prövas i förhållande till förvärvsarbete på hela arbetsmarknaden. Det tidigare kravet på att arbetet ska vara normalt förekommande på arbetsmarknaden har alltså tagits bort. Någon bedömning av arbetsförmågan i förhållande till annat lämpligt arbete som är tillgångligt för den försäkrade ska inte heller göras. (Prop. 2007/08:136 s. 103)
Detta innebär att begreppet ”förvärvsarbete på arbetsmarknaden” är vidare, det vill säga att det är fler arbeten som omfattas av detta begrepp än vad som omfattades av begreppet ”normalt förekommande arbete”. Den överrättspraxis – exempelvis Regeringsrättens dom den 8 april 2008 i mål nr 7437- 06 – som utvecklats kring begreppet ”på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete” är därför inte tillämplig vid tolkning av begreppet ”förvärvsarbete på arbetsmarknaden”.
Rättspraxis som hänvisas till och som alltså inte längre gäller säger följande:
”Regeringsrätten går helt på Kammarrätten i Jönköpings linje och argumenterar att Försäkringskassan bara kan neka en person, som på grund av sina medicinska besvär endast klarar av ett "anpassat arbete" när en sådan anpassad anställning faktiskt erbjuds honom eller henne. "I avvaktan på en sådan anställning bör sjukersättning beviljas." skriver Regeringsrätten.8 april, Mål nr 7437-06”
Denna vägledning innebär i klartext precis det som frågeställaren påpekade att om den sjuke har en teoretisk förmåga till arbete på någon som helst form av arbete så är personen inte sjuk. Och eftersom även en delvis förlamad överläkare kan arbeta på samhall så skall han bedömas som 100 % arbetsför. Detta exemplifieras till och med på samma sida i försäkringskassans vägledning:
”Greger, som är 25 år och har ett funktionshinder efter en olycka, ansöker om aktivitetsersättning. Den medicinska rehabiliteringen är inte avslutad och han har haft sjukpenning under 210 dagar. Försäkringskassan bedömer med stöd av det medicinska underlaget, Arbetsförmedlingens utredning och övrig utredning att Greger kommer att ha en hel nedsättning av arbetsförmågan under minst ett år i ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Hans arbetsförmåga bedöms däremot inte helt nedsatt under minst ett år i ett särskilt anordnat arbete som är anpassat för honom. Försäkringskassan beslutar att avslå ansökan om aktivitetsersättning.”
Så trotts att Gregers medicinska rehabiliteringen är inte avslutad, och trotts att Greger kommer att ha en hel nedsättning av arbetsförmågan under minst ett år i ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, så avslås ansökan om aktivitetsersättning eftersom Greger teoretiskt sett kan få jobb på ett särskilt anordnat arbete som är anpassat för honom. Huruvida ett sådant arbete faktiskt är tillgängligt och erbjuds Greger ska försäkringskassan däremot inte ta hänsyn till eftersom ovanstående rättspraxis som kräver detta inte längre gäller.


Det är svårt att bli mer tydlig än så här. Frågan är nu om Fredrik Reinfeldt och Alliansen nu kan vara så vänliga och stå upp för sin politik och sluta skylla på tjänstännen? För det är ju de här reglerna som Alliansen skapat och som Alliansen är ansvariga för, de stackars tjänstemännen har ju inget annat val än att följa dem.

Text från Alliansfritt Sverige där mer länkat material finns i texten.

Gör som jag, rösta för ett bättre klimat i Sverige. Ett varmare samhälle som tar hand om de som fått otur i livsvandringen.
Rösta på Socialdemokraterna 19 september

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar