Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Skattesänkningarnas vinnare (Repris)

Ingen är väl förvånad. Vi har tjatat om detta och försökt få väljarna att förstå att medelklassen som röstar på den borgerliga alliansen är lurade. Så kom inte och klaga nu.

Lite från Alliansfritt Sverige:

FÖRDELNINGSPOLITIK. LO-tidningen:
”I sin presentation av årets budget framhåller regeringen att politiken mest ska gynna låg- och medelinkomsttagare.

I budgeten presenteras dock finansdepartementets egna beräkningar som visar på en diametralt motsatt effekt av regeringens politik: De med höga inkomster tjänar mest och de med lägst inkomster tjänar minst.

De absoluta vinnarna under 2011 till 2014 är de hushåll som finns i inkomstgrupp 9 när befolkningen delas upp i tio grupper – alltså den tiondel av svenska folket som tjänar näst bäst. De ökar sin disponibla inkomst med nära 1,5 procent, enligt budgetens beräkningar.”
Man har konsekvent försvarat skattesänkningarnas skeva fördelning med att en tusenlapp för en sjuksköterska är en större andel av inkomsten än tiotusen för exempelvis en plantageägare. Detta är självfallet ett korrekt förfarande då exempelvis hyra och livsmedel betalas som en andel av inkomsten, inte i fasta priser som är lika för alla.

Men nu blir det alltså ännu svårare att motivera - de med höga inkomster får alltså större procentuella påslag till följd av skattesänkningarna. Helt i linje med den politik som förts under senare år:
”Finansdepartementet har också gjort beräkningar av fördelningseffekterna av regeringens politik under förra mandatperioden, inklusive effekterna av de förändringar som kommer att ske 2011. Även dessa beräkningar ger snarlika resultat. Inkomstgrupp 8 har tjänat mest på regeringens förda politik under 2006 till 2010, följda av inkomstgrupperna 9, 10 och 7.”
Detta heter alltså i borgerlig terminologi att skattesänkningarna riktas till låg- och medelinkomsttagare. För att komma till bukt med det uppenbara problemet tillsätter man en statssekreterare med ansvar för att ”förklara verkligheten” för folk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar