Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Lika barn leka bäst (m+sd=sant)

Klart att ibland kan slumpen göra att till synes helt olika saker ser likadana ut. Som exempelvis när moderaterna skriver rent "slumpartat" likadant i remissvar som sverigedemokraterna gör i sitt principprogram kring flyktingmottagande.

Eller när de säger att det var en slump, varför bestraffar man då den som skrivit det?
Kanske inte var slump utan mer ett samarbete mellan moderaterna och sd?

Eller som Alliansfritt Sverige skriver i sin nyhet:

Moderaterna i Botkyrka vidtar ”kännbara disciplinära åtgärder” mot den politiska sekreterare som närmast ordagrant kopierade ur Sverigedemokraternas principprogram i ett remissvar till regeringen om flyktingmottagande.

Botkyrkamoderaternas ordförande Jimmy Baker skriver i ett mejl till de andra partiernas gruppledare att man vidtar åtgärder mot sin politiske sekreterare till följd av den pinsamma plagieringshistorien:
”Hej.

Med anledning av det som inträffade gällande vårt yttrande i kommunstyrelsen kring betänkandet "Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet" vill vi härmed informera om att vi har agerat.

Vi har vidtagit kännbara disciplinära åtgärder när det gäller vår politiska sekreterare Willy Viitala.


Med vänliga hälsningar

Jimmy Baker”

Frågan är varför Jimmy Baker gör detta. När plagieringshistorien uppdagades i förra veckan förklarade han den närmast exakta likheten mellan Moderaternas remissvar och Sverigedemokraternas principprogram var en slump:
”Det är absolut en tillfällighet. Vi har inte använt Sverigedemokraternas program eller någon annan form av skrift som inspirationskälla över huvud taget.

[…]

Hade vi vetat att Sverigedemokraterna skrivit så där så hade vi uttryckt oss annorlunda”

Att man nu vidtar ”kännbara disciplinära åtgärder” mot sin politiska sekreterare fast man vet att han inte gjort sig skyldig till något klandervärt är minst sagt konstigt. Eller så var förklaringen om sammanträffande mest för externt bruk.

Baker bör nog förklara sig. Är det han själv som är lättlurad eller tror han att det är du som är det?

Uppdatering: Dokumentet Svar på remiss – Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet är undertecknat av en enda person. Jimmy Baker.

Uppdatering 2: Willie Viitala har tidigare lämnat Folkpartiet på grund av partiets flörtande med främlingsfientliga krafter.
--------------------------

Verkar som om Vellinge moderaterna fått upp ögonen på sina partikamrater om deras åsikter och inställning till flyktingar. Eller som man krasst kan konstatera "lite tråkig attityd"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar