Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Saknas nog lite pommes i hans Happy Meal


Det saknas nog lite pommes i denna killes Happy Meal ;-)

Från Alliansfritt Sverige:
Tidsfråga: Nu börjar röster i Alliansen ifrågasätta barnbidraget. Argumenten är absurda. Först ut är Thomas Bäcklin, folkpartistisk fritidspolitiker. Så här skriver han på Skriv P1:
Det är dags att begränsa samhällets främjande och åtagande för högre barnafödande. Detta system är orättvist, onödigt, omoraliskt och ohållbart. Syftet sedan det infördes 1937 har pendlat allt mellan att stödja fattiga familjer till att få upp barnafödandet. Det står dock inte skrivet i sten att man måste få obegränsad subvention från alla andra i samhället för att man har valt att ha många barn, likväl som hög befolkningstillväxt ur global synpunkt utgör ett av de största hoten mot jordens framtid.

Barnbidraget: Hotet mot jordens framtid.
För det första. Den stora befolkningsexplosionen globalt, utgör ett konkret hot mot jordens ekologiska system. Den leder till att koldioxidutsläppen ökar snabbt, som förändrar klimatet och som i sin tur minskar den yta där man kan bo utan att drabbas av katastrofer. Haven fiskas ut, jorden eroderar, skördar blir allt mindre, urskogarna - jordens lungor - huggs snabbt ner. De fattigaste länderna drar ett stort lass i att minska barnafödandet, föda befolkningen och samtidigt minska de skenande koldioxidutsläppen. Att i det läget lyxigt ge stora ekonomiska incitament i Sverige för högre helt obegränsat barnafödande är direkt stötande orättvist, omoraliskt och ohållbart.

Barnbidraget. Lyxigt.
För det tredje. Det är direkt kontraproduktivt mot arbetslinjen att ge incitament till överdrivet stora barnfamiljer. En familj som ska dra runt fem, sex, eller upp till tio barn, kräver en fullständig frånvaro från arbetslivet av minst en av föräldrarna.
Barnbidraget. Hot mot jobben. Värt att notera är att Folkpartiet i Stockholm har infört vårdnadsbidraget för att folk ska vara hemma med barn.
För det fjärde. I familjer med många barn, får alltför ofta de äldsta syskonen dra lasset att ta hand om de yngre syskonen, eftersom föräldrarna inte orkar eller har tid att sköta sitt föräldraansvar. De måste därmed ta ett vuxenansvar alltför tidigt i sin barndom.

Barnbidraget. Snor barndomen från storasyskon.
För det femte. Det kan tyckas vara orättvist att man helt obegränsat skickar pengar från samhällets sida till dem som har valt att ha stora barnfamiljer, med pengar från många andra, som har valt bort möjligheten att ha barn eller de som av olika skäl inte kan få barn.

Barnbidraget. En skymf mot de som inte kan få barn.

Det är återigen värt att notera är att Folkpartiet i Stockholm har varit med och infört vårdnadsbidraget för att folk ska vara hemma med barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar