Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Hillevis kärleksförklaring till facket

IF Metall reagerar starkt mot Regeringens förslag om en "Förenklad" Studieledighetslag. Så här skriver dom i ett inlägg på hemsidan :

– Regeringen talar sig varm för den svenska modellen, med återkommer hela tiden med förändringar i olika lagar som försvagar facket och försämrar för våra medlemmar, säger Carin Wallenthin.Detta är någonting som vi anser bör uppmärksammas mer så vi bad en anställd på IF Metalls Förbundskontor gästblogga och berätta mer:

Regeringen planerar att lägga ett nytt förslag på ledighetslagstiftning där studieledighetslagen ska ingå. Dom kallar det återigen för förenklingar när det i själva verket tydligt framgår att det kommer att drabba löntagarna och dom fackliga organisationerna hårt.

IF Metall är för kompetensutveckling, flexibilitet, omställning och trygghet, vi vill att våra medlemmar så fort som möjligt ska gå en facklig utbildning, för att få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter.

Den moderat ledda regeringen vill att medlemmar ska vara anställda minst sex månader sammanhängande eller minst tolv månader de sista två åren för att få rätt att gå en enda dags facklig utbildning.

Detta i kombination med en borglig arbetsmarknad där allt fler får korta visstidsanställningar vilket kan innebära att det kan ta flera år för en medlem att få gå en enda dags facklig utbildning.

De vill även förlänga ansökan för att få gå en facklig utbildning från en dag till 2 månader. Alltså att du ska ansöka minst två månader innan kursstart för att gå en facklig utbildning.

IF Metall är för den Svenska modellen, där arbetsmarknadens parter löser detta, utifrån den lagstiftningen vi har idag. Vi som parter har inga problem och vi har heller inga direkta tvister om detta.

De vill också att arbetsgivaren ska ha rätt att skjuta på utbildningen i sex månader om utbildningen är längre tid än en vecka. Detta kommer att kraftigt försvåra fackets möjligheter att ordna och planera fackliga studier.

Att regeringen dessutom tar bort arbetsgivarens skyldighet att informera den fackliga organisationen om han avser att skjuta på utbildningstillfället kan inte ses som något annat än att regeringen återigen flyttar makten från löntagarna och deras fackföreningar till arbetsgivaren.Hon skickar även med en lista på befogade frågor som även vi på löntagarbloggen vill ha svar på :

Det finns många frågor att ställa till borgarna:

Varför ska ni försämra studieledighetslagen på detta sätt, de kommer att svara att proppen ännu inte är lagd, då säger ni att ni agerar och är arga på den lagrådsremiss som regeringen överlämnade till lagrådet den 28 januari 2010 och var tänkt att träda i kraft 1 augusti 2010.

Hur lång tid tycker du att man ska kunna vara visstidsanställd?

Hur många tycker du ska kunna vara visstidsanställda samtidigt?

Hur många får en längre anställning på 6 månader på ett företag idag?

Hur många går från ena arbetsgivaren till den andra med kortare anställningar?

Hur länge ska man kunna vara inhyrd på en arbetsplats?

Hur många får en fast anställning direkt idag?

Är ni för kompetensutveckling?

Hur fort tycker du att man ska ha rätt att få reda på sina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen?

Hur många tvister finns det mellan parterna gällande facklig utbildning?

Varför laga nått som inte är trasigt?

Är det inte arbetsmarknadens parter som ska sköta detta?
Varför ska ni flytta över hela bestämmandet till arbetsgivarna?

Om ni kallar det för förenkling, varför undantar ni inte all utbildning som den fackliga utbildningen är idag?


Ställ de borgliga politikerna mot väggen – ifrågasätt och kräv att förslaget stoppas!

Paula Thunberg BertoloneNu har förslaget försenats och förhoppningsvis kan det uppmärksammas för att oppositionen och arbetsmarknadens parter få en chans att ställa sina frågor och få förklarat vad som egentligen blir enklare.


Länk till IF Metall här
Länk till LO "Regeringens förslag har fastnat igen" här
Radio P4 "Nytt förslag försvårar för facket här
Vimmerby Tidningen
Kaj Raving
Folkbladet
IF Metall Stockholm
Sydsvenskan

Detta inlägg kommer från Löntagarbloggen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar