Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Den studiefientliga regeringen

Hej alla ni som är med och bestämmer.

Jag fick förtroende från medlemmar på det företag jag jobbar Scania-Oskarshamn att vara studieorganisatör 2001.
Jag brinner för studier och att vi hjälper till att utbilda medlemmar i vilka rättigheter, men också skyldigheter som de har.

Vilka försäkringar som arbetsgivaren betalar för genom kollektivavtal (billigare försäkring för vi är många) än privata.
Att vi har fredsplikt och inte får strejka hur som helst. Fredsplikt säljer vi mot lönehöjningar.
Vi utbildar medlemmar i Industriavtalet där vi visar på att industrin och fackliga organisationer ÖKAT produktivitet, konkurrenskraft och reallön.

Nu ser jag att ni inom alliansen vill försämra möjligheterna att just få utbildning i vad som gäller på arbetsmarknaden.

Varför?

Chefer på Scania tycker det är bra att medlemmar får reda på rättigheter och skyldigheter för det minimerar oro och tolkningar som sprids, och mer eller mindre blir till sanningar.

Under dessa år sedan 2001 är det hundratal (runt 400) som gått utbildning. Någon gång har chefer påtalat problem med att ge ledigt, men då pratar vi igenom och diskuterar och hittar lösningar. INTE EN GÅNG har vi haft regelrätt förhandling.

Varför vill ni försämra detta när det inte är ett problem!?!?!?
6månader innan de får gå utbildning (nu ingen "karens"), 2månader innan utbildning (nu 2veckor), Ingen skyldighet att informera facket om avslag. Varför?
Skulle inte ni som organisatör kunna avbeställa bokade platser i tid, eller nå samförstånd med arbetsgivaren kring ledigheten?!?

Ni verkar vilja medvetet göra arbetstagare och arbetsgivare till ovänner, när målsättning borde vara samförstånd för att utveckla våra arbetsplatser.


Jag skickar en kopia till Svenskt Näringsliv eftersom jag vill att de ska få veta att denna "förenkling" av studieledighetslagen lär på sikt kräva mer facklig tid för "brandkårsutryckningar" och att informera medlemmar som de kunnat få genom att gå utbildning eller frågat de som gått. Denna kostnad kommer företagen att få betala, p.g.a. alliansens förslag.

Hälsningar:
Leine Johansson
Studieorganisatör IF Metall
Scania-Oskarshamn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar