Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

En röst på borgarna sabbar kollektivavtalet

Lyssnar på P1 och märker att diskussionerna kring avtalsförhandlingarna har ett speciellt fokus. Kanske lite Timbro influrerat fokus där de som försöker se hur avtalsförhandlingarna kommer att sluta bara har ekonomin i världen kring argument att få bra villkor på arbetsplatsen.

Ett kollektivavtal innehåller mycket mer än bara lön. Kollektivavtalet är ett sätt att ytterligare stärka det redan lagstadgade och där kan jag meddela att vi inte ligger bra till.

Fredrik Reinfeldt och Svenskt Näringsliv gnuggar händerna nu. Inte nog med att svenska företag gör vinster i lågkonjuktur utan lagarna är försämrade så facken måste slås för att ens ha kvar det man hade.

Exempel:
Semesterlagen gjorde Fredrik Rainfeldt med resten av borgargänget till en "förenklad" lag. d.v.s. man möjliggjorde för arbetsgivaren att kunna sänka semesterersättningen efter eget godtycke (valfrihet). LAS "förenklade" Fredrik Reinfeldt också genom att ändra visstidsanställningen från 1mån minst och max 12månader till 0-24månader. Detta gjorde Fredrik Reinfeldt och borgarna för att "hjälpa" ungdomarna. Sedan klagar Annie Lööf att LAS hindrar ungdomarna, vicket skämt.

Dessa exempel har vi också reglerat i kollektivavtalet förut för att stärka, nu måste vi kämpa för att behålla en liten uns av vad vi haft i LAG. Därmed kommer samtalet att bli så här vid förhandlingsbordet:

- IF Metall: vi vill ha 3.7%
- Teknik ftg: Vi vill ha 0-24mån visstid + sänkt semesterersättning
- IF Metall: Men det vill inte vi
- Teknik ftg: Okej backa från era 3.7% då

Detta blir kontentan av när arbetare röstar på en fackföreningsfientlig regering som har målet att pressa ner löner genom att tillföra sjuka in i arbetsmarknaden genom att utförsäkra dom, och när Fredrik Reinfeldt och resten av borgarna går näringslivets väg och plockar ner välfärd (tvingar fack att stärka och förhandla om detta i avtal = mindre lön). Så "förenklar" Fredrik Reinfeldt lagarna och ge sämre förutsättningar för facken att förhandla.

Det är dags att ni arbetare genomskådar detta. En röst på borgarna ger sämmre förutsättningar att förhandla om bra kollektivavtal och därmed bra reallöneökningar och försäkringar.

Blogg: Röda Berget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar