Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Vad händer med fattiga arbetslösa och sjuka, Reinfeldt?

Varför skriva om allt när det redan beskrivs perfekt hur Fredrik Reinfeldt & Co raserat Sverige. Det är Jonna Sima som skriver i Aftonbladet denna text:

Vart tar arbetslösa och sjuka som saknar a-kassa eller sjukförsäkring vägen? Frågar man statsminister Fredrik Reinfeldt (M) svarar han att ”Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det andra trygghetssystem som fångar upp människor”.


Syftar på försörjningsstöd

Det trygghetssystem han syftar på är socialbidraget (eller försörjningsstödet, som det kallas i dag). Nyligen publicerades preliminära siffror som visar att ­utbetalningen av socialbidrag har ökat med närmare tio procent under årets sex första månader. Den främsta förklaringen är att sjuka och arbetslösa allt oftare hamnar på socialkontoren.
Socialbidrag är inte vilket bidrag som helst. Det är behovsprövat och för att få det krävs att sparkontot är tömt och att bostaden, sommarstugan, bilen, tv:n och allt av värde är sålt – samt att den eventuella partnern är lika utblottad. ­Vägen tillbaka är en brant uppförsbacke. Risken för permanent utestängning från arbetsmarknaden är stor.

Vissa är helt utestängda

Regeringen har slagit in kilar i a-kassan och sjukförsäkringen som gjort att trygghetssystemet krackelerat. 60 000 människor har utförsäkrats sedan sjukreglerna ändrades 2008. Mer än en halv miljon svenskar har gått ur a-kassan på grund av höjda avgifter och skärpta kvalificeringskrav. Många tim- och deltidsanställda är i dag helt utestängda från ­arbetslöshetsförsäkringen.
Regeringen började sin första mandatperiod med att dra ned på komvux och arbetsmarknadsutbildningar för arbetslösa. Hösten 2008 startade finanskrisen. Sedan dess har arbetslösheten fortsatt att växa. I juni var åtta procent av arbetskraften – 74 220 personer – öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. 55 000 är fast i långtidsarbetslöshet. Det är dubbelt så många som när alliansregeringen tillträdde 2006.

Medveten politik

Inför valet 2010 förkunnade Moderaterna att ”I ett rättvist Sverige lämnas ingen utanför”. I dag befinner vi oss i en formlig bidragsexplosion.
Det är ingen tillfällighet utan resultatet av medveten politik.
Tidigare i somras har det rapporterats om att socialtjänsten i Stockholm systematiskt hänvisar hjälpsökande – utförsäkrade, arbetslösa och sjuka – till Svenska kyrkans diakoni för ett mål mat eller pengar till tandvård och glasögon.
I ett orättvisare Sverige har fler lämnats utanför. Det är en alarmerande ­utveckling som tydligt visar att regeringens arbetslinje blivit en bidragslinje.


Media: Aftonbladet
Läsvärt kring socialbidrag: Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar