Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Bananrepublik à la Sverige

Det kan sägas mycket om det borgarna har gjort mot Sverige generellt som nation, och speciellt mot medborgarna. Har ju en blog med 640 inlägg hittills som nyanserat och balanserat (ironi) försöker visa på borgarnas framfart.

Nu till mitt påstående om vår väg mot en bananrepublik.
Till stor del en exportvara: Fredrik Reinfeldt har tydligt gått ut med att tjänster ska dominera Sveriges export. Inte industri som idag är stor exportvara. Reinfeldt ville ju införa "tjänstemannaskattelättnad", samtidigt när vår industri skriker och har dödsryckningar..

Moderaterna och andra anhängare har slagit sönder de skyddsnät som byggdes upp under långtid av Socialdemokraterna. Vilket leder till att i en lågkonjunktur blir det fler fattiga invånare och socialt utslagna. De som inte har råd att köpa kläder och mat ser ingen utväg än att stjäla, tyvärr.

Hur reagerar borgarna?
"Sedan Fredrik Reinfeldt (M) tillträdde som statsminister 2006 har antalet poliser ökat från drygt 17 000 stycken strax över 20 000 stycken.
– Vi har förstärkt rättsväsendet med ett par miljarder under alliansregeringens år, säger Fredrik Reinfeldt"
Fattiga arbetare:
"Hotell- och restaurangfacket nyligen besökt 64 arbetsplatser i Stockholm som anställt personal från länder utanför EU, och att det på 61 av dem fanns uppenbara fel i utbetalningarna av löner.
En del anställda hade månadslöner på 3 000-4 000 kronor och andra jobbade 295 timmar per månad."

Även att företag troligen (Moderaterna vill inte redovisa) pumpar in miljoner till borgarna för att hjälpa till att "trumma" in budskap i väljarna. Allt enligt devisen "allt går att sälja..."

Sedan har vi SAAB som vi igår genom Uppdrag granskning fick reda på att Regeringen försökte troligen tvångsförstatliga SAAB och ta över ägandet och för att sedan ge bort det för en mindre summa.


Forskare har kommit fram till att råna banker inte lönar sig. Så det är troligen bättre att göra som välfärdsbolag och föra ut miljarder till lågskatteländer och tjäna grova pengar helt lagligt.

Så Bananrepublik ter sig vara ett naturligt steg i den borgerliga ideologin.

Bananrepublik är en informell nedsättande benämning på land som uppfyller flera av följande kriterier:
  • beläget i tredje världen, (snart EU, Grekland, Portugal m.fl.)
  • beroende av en enda exportvara, eller ett fåtal. Reinfeldts tjänstesektor satsning
  • mer eller mindre korrumperad regering, ofta en militärjunta (Polisstat?)
  • omfattande ekonomiskt och politiskt inflytande från utländska stater och/eller företag samt
  • låg levnadsstandard för majoriteten av folket.  Fas3, arbetslösa, sjuka, unga, fattiga arbetare


Men forskare visar också på att:
"Högskatteländer har låg korruption och lägre tolerans eftersom vi uppfattar att det är våra pengar det handlar om, säger Bo Rothstein, professor i statsvetenskap"
.Kanske dags att förklara för väljare att jobbskatteavdragen, RUT, restaurangmomssänkning, Jobbcoacher, sänkt arbetsgivaravgift, försämrad sjuk och arbetslöshetsförsäkring urholkar vår välfärd, den som hjälper oss som ett paraply när livets tragiska förändringar regnar ner.

Media: Ab, 2, 3Di, SR, 2, 3, 4SvD, 2, 3, 4, GT, NY, SVT, VF, P4, LTZ
Blogg: Markus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar