Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Överenskommelse kring FRISKOLOR

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterar gemensam överenskommelse om fristående skolor.

Friskolekommittén är en parlamentarisk kommitté tillsatt av regeringen för att se över regler för fristående skolor. Kommittén tillsattes den 18 juli 2011 och presenterade sina resultat den 23 maj 2013.

- Det viktigaste utgångspunkten för oss är att alla elever har rätt till en bra utbildning. Vi är för valfrihet och mångfald. Det är samtidigt viktigt att normalisera det extrema regelverket för de fristående skolorna gjort det möjligt att tumma på kvaliteten i skolan och samtidigt ta ut stora vinster. För att kunna göra det är det nödvändigt att brett komma överens. Med denna överenskommelse begränsar vi vinsterna och förbättrar kvaliteten i skolan, säger Ibrahim Baylan.

- Denna överenskommelse betyder inte att vi är överens om allt. Det finns mycket vi vill göra för att förbättra skolan som inte finns med i denna överenskommelse – exempelvis mindre klasser och obligatoriskt gymnasium. Att höja läraryrkets attraktivitet är också grundläggande, och därför har vi tagit initiativ till att brett bjuda in till samling för läraryrket.

- Vi ser detta som ett litet steg på vägen mot mer ordning och reda på friskolemarknaden. Det är en grund att bygga vidare på framöver, med fler nödvändiga åtgärder för bättre kvalitet och bättre användning av våra skattepengar,

- Vi är många som har upprörts över att många fristående skolor har gjort stora vinster genom att ha lägre lärartäthet än kommunala skolor. När vi tog fram vårt förslag för att begränsa vinsterna i skolan i höstas var detta en viktig utgångspunkt, och vi föreslog då att lärartätheten inte ska kunna vara väsentligt lägre i fristående skolor än i kommunala. Vi ser dagens överenskommelse som ett steg på vägen för att komma dit, men det finns mer att göra.

- Vi vill minska skolsegregationen och förhindra den överetablering av skolor som i dagsläget leder till att elever inte får gå klart sin utbildning eftersom skolan plötsligt tvingas lägga ner. Vi menar att vi gemensamt måste ta ett större ansvar och förhindra att detta inträffar. Därför måste kommunerna få ett ökat inflytande över vilka skolor som etableras, avslutar Ibrahim Baylan.

Lärartätheten: Trots att lärarna är helt avgörande för kvaliteten i skolan har Skolinspektionen tidigare inte kunnat begära högre lärartäthet i de fall de funnit påtagliga brister i en skola. Detta kommer nu att ändras.

Öppna böcker: stort steg jämfört med hur det fungerat tidigare. Var och en ska enkelt kunna se hur barnens skola använder skattepengarna och hur stor vinsten är. Offentlighetsprincipen ska gälla fristående skolor och personalen får rätt till meddelarfrihet.

Långsiktighet: De stora skolkoncernerna ägs ofta av riskkapitalbolag med uttalat syfte att enbart äga företag under en kortare period. Det rimmar illa med det långsiktiga uppdrag det innebär att bedriva skolverksamhet. Långsiktighet ska hädanefter vara ett krav för att få driva en skola.

Läs hela rapporten med friskolekommiténs samlade resultat här.

Media: SydSAbAb2ExpSvDDNSVT.
Blogg: Högberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar