Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Dags att tänka om

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Svensk ekonomi är underliggande stark och hittills har vi klarat oss jämförelsevis lindrigt undan krisen i Europa. Många års investeringar och hushållning med statens finanser har lagt en stabil grund för att hantera såväl strukturomvandling som konjunktursvängningar.

Men nu syns emellertid allt fler tecken på att Sverige är på väg åt fel håll. Oron för framtiden växer. Kommer jobben att räcka till? Kommer vi att klara av att ha en välfärd med hög kvalitet? Kommer också mina barn och barnbarn att kunna ha det bra?

Arbetslösheten är över åtta procent. Antalet långtidsarbetslösa har nära tredubblats sedan 2007 och ungdomsarbetslösheten är högre än i nästan alla jämförbara länder. Kunskapsresultaten i grundskolan har fallit sex år i rad och antalet högskoleplatser har reducerats med 16 000 bara de senaste två åren.

Ett viktigt skäl till de växande problemen är att Sverige i dag inte investerar i framtiden på det sätt som vi tidigare gjort. Detta är till stor del en följd av politiska prioriteringar.

Ett bokslut över regeringens ekonomiska propositioner sedan valet 2006 visar att det går nästan tre skattesänkarkronor på varje föreslagen krona i investeringar. Detta sker inte utan konsekvenser, på kort och på lång sikt.

Magdalena Andersson

Folket har gjort sitt val med att tro på och anlita en borgerlig regering. Det har nu börjat knaka i fogarna och vi ser välfärden raseras då skattesänkningar urholkat budget och våra sociala försäkringar.

Dags att börja tänka om, Dags att välja ny regering 2014-09-14

Media: DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar