Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Förhindra att en brand uppstår

Nu vill IF Metall m.fl. öka medvetandet om att kunna släcka bränder. Ett bra initiativ för att sprida kunskap och förebygga.

Lär dig förhindra att en brand uppstår

IF Metall, Industriarbetsgivarna och Prevent har tillsammans tagit fram en kostnadsfri webbutbildning om brandsäkerhet. Utbildningen tar bara en timme och kan rädda många liv.
Varje timme utbryter en brand på en arbetsplats i Sverige. Branden sprider sig ofta snabbt, och det kan ta tid tills räddningstjänsten är på plats. Därför är det viktigt att de som befinner sig på arbetsplatsen kan agera snabbt, effektivt och säkert.

Webbutbildningen om brandsäkerhet ska ge grundläggande kunskaper om brandsäkerhet, höja medvetenheten om riskerna, lära ut hur bränder uppstår och informera om hur bränder kan förebyggas. Efter utbildningen ska de anställda känna sig trygga och ha kunskap som gör att de varken riskerar sitt eget eller sina kollegors liv.

Utbildningen är kostnadsfri och  vänder sig till samtliga anställda, både under och ovan jord och i såväl kontorsmiljö som inom produktion och industri.

Se film om brandsäkerhet.
Till utbildningen

IF Metall

Media:Svt, P4, Utryckning, Ab
Annat: IF Metall

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar