Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Skatterna sänks och Sverige med

Tycker det Stefan Löfven och Magdalena Andersson skriver idag säger det mesta. Vet att det är mycket text, men det är bra om du läser allt:
Socialdemokraterna kan i dag presentera den sammanställda kostnaden för de prioriteringar som Moderaterna antagit:
• Ett sjätte jobbskatteavdrag. ”När utrymme finns i de offentliga finanserna är en utbyggnad av jobbskatteavdraget en viktig prioritering” slår man fast i programmet. Fem jobbskatteavdrag har genomförts de senaste sju åren. Skulle endast ett till genomföras enligt samma modell uppgår kostnaden för samhället till 10–15 miljarder kronor.
• Sänkt bolagsskatt. Trots att regeringen nyligen sänkte bolagsskatten, så anser moderaterna att ytterligare sänkningar som till stor del gynnar storbankerna är att prioritera. Det troliga är att en ytterligare sänkning av bolagsskatten skulle kosta Sverige minst 8–12 miljarder kronor.
• Höjd brytpunkt för inkomstskatt. Moderaterna vill genomföra en riktad skattesänkning för dem som tjänar mer än 37400 kronor i månaden. Om sänkningen är i samma storleksordning som tidigare sänkningar så skulle det kosta minst 3 miljarder kronor.
• Sänkt ägarskatt. Detta betonas i beslutsdokumentet, och lobbygrupper med nära band till moderaterna lyfter fram ägarskatterna som högprioriterade. De förespråkar ofta en halvering, men även en mer modest sänkning skulle kosta Sverige 10–15 miljarder kronor.
• Slopad värnskatt. Moderaterna slår dessutom fast i sitt handlingsprogram att man vill slopa den så kallade värnskatten för de 5 procent av befolkningen som tjänar mer än 50400 kronor i månaden. Det skulle kosta ytterligare 5 miljarder kronor årligen. Här anges dock att man inte räknar med att kunna genomföra denna skattesänkning under nästa mandatperiod. Därför har vi inte räknat in den när vi summerar moderaternas prioriterade skattesänkningar.
Sammanlagt uppgår kostnaden för Moderaternas nya politiska program försiktigt räknat till 35–40 miljarder kronor. Med två jobbskatteavdrag och värnskatten så landar notan på 50–60 miljarder. Det är alltså detta som de vill genomföra ”när ekonomin tillåter”, som de uttrycker det.
”När ekonomin tillåter” är ett uttryck som Moderaterna använt tidigare och som visat sig sakna praktisk betydelse. De lovade samma sak redan 2006 men har sedan sänkt skatten för lånade pengar såväl 2009 och 2010. Och i budgeten som nu ligger på riksdagens bord vill Reinfeldt sänka skatten trots att det sker på lånade pengar och att man därmed grovt missar att uppnå budgetmålet. Ekonomin tycks ”tillåta” skattesänkningar i varje givet läge.
Vi socialdemokrater är ärliga med vad vi vill göra med våra gemensamma resurser. Varje vuxen människa ska både ha plikten och möjligheten att arbeta efter sin förmåga. Det är därför vi vill bekämpa ungdomsarbetslösheten, och ta Sverige mot målet om lägst arbetslöshet i EU 2020. Vi vill minska klasserna i unga åldrar, investera i tidiga insatser och stärka lärarna för att vända resultaten i den svenska skolan. Och vi vill skapa en sjukvård som finns där för dig när du blir sjuk, och en äldreomsorg som är trygg och mänsklig när du blir gammal. Vi vet att investeringar i jobb, skola och välfärd kommer att göra mer för Sverige än Moderaternas skattesänkningsprojekt.
Det är dags att Moderaterna talar klarspråk om sitt politiska program. De försöker nu skilja på ”löften” och ”ambitioner” så att de kan lova väljarna inget men samtidigt allt. Det borgar för falsk debatt. Sanningen är att Moderaterna har antagit ett nytt politiskt program för de kommande åren som innebär att de ska sänka skatten med 35–40 miljarder. Det har de slagit fast svart på vitt. Om de inte vågar berätta det för folket kommer vi sannerligen att göra det i valrörelsen.
Vi socialdemokrater är stolta över Sverige. Vår arbetsmoral, vår öppenhet inför nya idéer och vår solidaritet har byggt upp ett världsledande land. Men att vara stolt över ett land innebär inte att man kan sopa samhällsproblemen under mattan. För även om Sverige är ett av världens bästa länder att leva i, så är det som om något håller på att gå sönder. 400000 människor har inget arbete. Skolresultaten har sjunkit sju år i rad. Varje vecka kommer nya larmrapporter om välfärden.
Regeringen har nu styrt landet i sju år. De vill inte se vad som händer. När de konfronteras med verkligheten och statistiken så väljer de hellre att siffertrixa och bortförklara än att ändra på politiken. Samtidigt går deras politik nästintill uteslutande ut på att sänka skatten. De har redan sänkt skatten med 130 miljarder kronor. Det har inte löst samhällsproblemen. Tvärtom är arbetslösheten högre och skolresultaten lägre än när de började sänka skatten 2007.
STEFAN LÖFVEN (S)
partiledare
MAGDALENA ANDERSSON (S)
ekonomisk-politisk talesperson

Media: SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar