Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Det är dags att se kopplingen

Varför backar fackföreningar upp Socialdemokraterna för att vinna riksdagsvalet?

Här måste vi förklara att fackföreningarna försöker få till bra avtalslösningar med arbetsgivarna, men när arbetsgivarna inte ville ge arbetare semester, pension, sjukförsäkringar, föräldraledigt, rättigheter och allt annat så vände sig fackföreningarna till det parti som de startade. Nämligen Socialdemokraterna.

Genom att driva frågorna i Riksdagen och det blev lag så var arbetsgivarna tvungna att följa arbetarnas vilja. Många borgare skulle se det som hämmande, men vi vet att Sverige under 40årigt Socialdemokratiskt styre genomförde många bra reformer till arbetarnas, arbetslösa, sjuka och pensionärers fördel. Men inte fick vi färre företag för det?

Istället för att hoppas på att någon anhörig eller brukspatron tog hand om dom, så blev folket friare att styra över sina egna liv. För inte tror ni att företagarna av barmhärtighet ger arbetarna något?

Att kämpa för kollektivavtal har drivit Sverige framåt då vi inte konkurrerar om lön för att få ett arbete och i detta finns mycket av pension och försäkringar. Dessa behövs nu mer eftersom borgarna sänker skatter och ger bidrag till företag i miljardklassen som en slags "payoff" för Moderaternas partibidrag. 

Men det är väl finare att få bidrag från företag än att medlemmar i en fackförening vill påverka politiken för att livspusslet ska gå ihop.

Detta har den borgerliga alliansen försämrat
• Försämrad semesterlag. Nytt beräkningssätt leder till lägre ersättning. Dessutom förlorar    sjuka och arbetsskadade upp till 25 semesterdagar.
• Försämrad sjukpenning från 80 till 77,6%. Taket för ersättningen har sänkts. Tidsgränser  har införts.
• Sjuka kan bli utförsäkrade från sjukförsäkringen.
• Svårare att få sjukpenning.
• Försämrad ersättning vid vård av sjukt barn från 80 till 77,6 procent.
• Avskaffat skatteavdrag för fackföreningsavgift.
• Avskaffat skatteavdrag för medlemsavgift i a-kassan.
• Höjd avgift till a-kassan.
• Sänkt dagpenning från a-kassan. Taket sänkt från 730 till 680 kronor per dag.
• Sänkt ersättningsnivå i a-kassan för långtidsarbetslösa.
• Ungdomars ersättning vid arbetslöshet sänks snabbare än för andra.
• Fler karensdagar i a-kassan. Från fem till sju dagar.
• Svårare att kvalificera sig för a-kassan. Arbetsvillkoret har ökats från 70 till 80 timmar  per månad. Studerandevillkoret avskaffat.
• Efter 300 dagars arbetslöshet blir man utförsäkrad från a-kassan.
• Rätten till a-kassa för deltidsarbetslösa har försämrats. Från 150 ersättningsdagar till 75.
• Svårare att få fast anställning. Lättare för företagen att anställa på begränsad tid.  Daglönearbete har återinförts.
• Arbetsgivarna kan stapla olika former av visstidsanställningar på varandra i sådan  utsträckning att de strider mot EU:s regler.
• Underlättat för arbetsgivare att, i stället för att anställa, anlita egenföretagare och på så  sätt kringgå lagar och avtal.
• Försämrad jämställdhet. Arbetsgivare behöver bara genomföra lönekartläggningar vart  tredje år i stället för varje år.
• Försämrade möjligheter för facket att teckna kollektivavtal med utländska företag som  verkar i Sverige.
• Svårare att strejka för attfå till kollektivavtalmed utländska arbetsgivare.
• Antalet arbetsmiljöinspektörer har nästan halverats och inspektionerna har blivit färre.
• Arbetslivsinstitutet har lagts ned.
• Arbetsgivarna kan lättare beordra övertidsarbete.
• Böter för brott mot dispensreglerna kring övertid har tagits bort.
• Arbetsmarknadsutbildningarna har skurits ned trots att arbetslösheten ökat kraftigt.
• I stället för jobbpolitik göms långtidsarbetslösa i Fas 3.
• Arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering har luckrats upp. Större ansvar läggs på  den skadade arbetaren.
• Försämrade möjligheter för facket att bevaka den enskildes rätt i tillämpningen av  sjukförsäkringen.
• Arbetsgivaren har rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen.
• Jobbskatteavdrag har genomförts i fyra steg = Mindre pengar till välfärd.
Fler förändringar förväntas• Det ska bli billigare för arbetsgivaren att säga upp anställda på grund av personliga skäl.
• Minskat skadestånd vid felaktig uppsägning på grund av arbetsbrist. Kan skilja så mycket  som nio månadslöner enligt det nya förslaget.
• Höjd pensionsålder. Orkar du inte jobba längre får du sämre pension.
• Försämrad studieledighetslag. Det ska bli svårare att gå fackliga utbildningar.
• Utbildningsanställningar med sämre villkor ska införas.
• Ett femte jobbskatteavdrag som urholkar välfärden ytterligare.
• Sänkta ingångslöner.
• Försämringar av lagen om anställningsskydd rörande provanställningar.

Media: SvDSVD123DN12, FB, DB
Annat: Imike, Svensson, Frihet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar