Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Dags att ta jobben på allvar, Reinfeldt

Det är ett totalt misslyckande av den borgerliga regeringen när det gäller jobben. Sverige har hög arbetslöshet när vi jämför "jämförbara" länder. Hur kommer det sig att andra lyckats där våran arbetslinjes regering misslyckats?

Trolig orsak är att de tagit pengar från sjuka, arbetslösa, unga och pensionärer för att bekosta rika företags aktieutdelningar och vinster i form av sänkta arbetsgivaravgifter (försäkringarna utarmas) och sänkt matmoms.

Socialdemokraterna sitter i opposition men har bra idéer om ett samhälle där vi tillsammans hjälps åt att föra Sverige in i framtiden. Att ge ungdomarna utbildning och jobb så de får kunskap och erfarenhet. Att ge arbetslösa jobb till avtalsenlig lön, istället för slavlönen i FAS3 (om de får någon lön alls).

Fler jobb genom aktiv näringspolitik

Internationella jämförelser visar att Sverige tappar i konkurrenskraft. Ett litet exportberoende land som Sverige behöver ett väl utvecklat samarbete mellan politik, näringsliv, fackliga organisationer och akademi. Därför vill vi genom strategisk samverkan stärka förutsättningarna för innovation, export och tillväxten hos små- och medelstora företag.
  • Vi stärker förutsättningarna för Sveriges framtidsbranscher genomsamverkansprogram. De första programmen ska adressera de möjligheter som öppnar sig inom Life Science och klimatutmaningen. Vi avsätter 2 miljarder kronor under fyra år. (500 mnkr 2014)
  • Det svenska innovationsarbetet lyfts upp. Vi bildar ett nationellt innovationsråd direkt underställt statsministern. En marknadskompletterande innovationsfond för finansiering i tidiga skeden skapas genom att 2 miljarder kronor av det statliga riskkapitalet frigörs.
  • För att fler företag ska kunna expandera och anställa vill vi låta staten ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. (1 500 mnkr 2014)
  • Breda insatser för att stärka tillväxten av små och medelstora företag föreslås. Vi vill bland annat stärka kapitalförsörjningen till inkubatorer, införa en nyföretagargaranti, etablera ett nationellt kompetenscentrum för upphandling och inrätta regionala företagsförmedlingar. (275 mnkr 2014)
  • Sveriges internationella representation förbättras och vi föreslår insatser för att stärka små och medelstora företags exportmöjligheter. (300 mnkr 2014)
  • Det behövs fler jobb i hela landet. Landsbygden drabbades av ett dråpslag 
regeringen misslyckande med att behålla rabatten på medlemsavgiften i EU. Stödet minskar. Vi vill utveckla landsbygden och dess näringsliv. (371 mnkr 2014)

Stäng rekryteringsgapet med 90-dagarsgarantin

Sveriges arbetslöshet är mycket hög. Ungdomsarbetslösheten är högre än i jämförbara länder. Samtidigt har många företag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Vi föreslår investeringar i mer och bättre utbildning för att stänga rekryteringsgapet och knäcka ungdomsarbetslösheten.
  • 90-dagarsgarantin. Under den kommande mandatperioden kommer vi att steg för steg införa en 90-dagarsgaranti för unga. År 2014 föreslår vi ett första steg i införandet. Med fler möjligheter till utbildning, stöd till anställningar genom Yrkesintroduktionsavtal och ett brett engagemang från alla offentliga arbetsgivare är det fullt möjligt att sätta stopp för ungdomsarbetslösheten. (5120 mnkr 2014, inklusive Utbildningskontraktet)
  • Utbildningskontraktet. Inom ramen för 90-dagarsgarantin föreslår vi ett 
Utbildningskontrakt. Unga arbetslösa som inte avslutat gymnasiet ska följa en studieplan för att göra det. Studierna ska vid behov kunna varvas med arbete. (1590 mnkr 2014)
  • Matchningen ska förbättras. En satsning på bristyrkesutbildning ska utformas i nära samverkan med näringslivet och andra arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ska bli en matchningsspecialist. Studie- och yrkesvägledningen ska stärkas. (850 mnkr 2014)
  • Fas 3 ska avvecklas. Den artificiella sysselsättningen ska ersättas med Extratjänster till avtalsenliga villkor samt reguljär utbildning. Extratjänster ska kunna användas till att höja boendekvaliteten i miljonprogrammen och till att höja kvaliteten i välfärden eller ideell sektor. (1960 mnkr 2014)
Media: Ab, DN, HD, Metro, SvD, Skånskan, NSK, SVT,
Annat: S-budget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar