Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Lönesänkarlinjen och lurade arbetare


Arbetslinjen en verbal skönmålning av
 utslagningslinjen- illustr: Max Gustafson
Detta med begrepp som används för att föra fram politiska budskap och förslag, det är inget som sker av en slump utan det är numera lika genomtänkt som vilket annat reklambudskap som helst. För politiken, det som bygger på demokratins principer, är att anse som en "vara" som ska säljas in till väljarna och på så sätt vinna stöd om än kortsiktigt för att föra samhället i en viss riktning - så har skett under de snart åtta år som den moderatledda minoritetsregeringen (Alliansen) har suttit vid makten och man kan ur en aspekt säga att det lyckats. Det har sänkts skatter för drygt 135 miljarder kronor och det har bekostats av löntagarna själva via den allmänna löneaviften som höjts kraftigt och av de långtidssjuka och långtidsarbetslösa som utförsäkras från de sociala trygghetssystemen. Det skapar ett ekonomiskt utrymme att sänka skatterna för. men det är något som man från M:s sida numera inte vill tala särdeles högt om...

Under gårdagen läste jag en tankeväckande och välskriven debattartikel i Svenska Dagbladet, som nationalekonomen och tillika utredare på LO Agneta Berge har skrivit. Berge tar upp begreppet arbetslinje och klär av det som är kärnan i den moderatledda minoritetsregeringens politik och hon kan enkelt peka på det som också jag ser som det centrala och för (M) föga trovärdiga och tilltalande. Att arbetslinjen går ut på att sänka lönerna, det som högern har varit så sugna på allt sedan fackföreningsrörelsen formades i slutet på 1800-talet och sedermera bildade Socialdemokraterna och som sedan 2006 pakteterats om till "det ska löna sig att arbeta"...

Nej, sänkt skatt är inte heller det som 
välfärden behöver - foto: LO i Sverige
Jo tjena, det är bara det att lönerna ska inte öka genom avtal mellan arbetsmarknadens parter, utan genom att skatterna sänks. Men enär de sänkta skatterna betalas via den kraftigt höjda allmänna löneavgiften, utförsäkringar från sjukförsäkringen och a-kassan samt att a-kassans ersättningar hållits nere så leder det till sänkta löner. Så det fungerar inte, om det nu är fler och juste jobb som man är ute efter att skapa. Ty drygt 400 000 personer är arbetslösa och den usla a-kassan leder till att det finns arbetslösa, som måste "komplettera" upp med socialbidrag. Som om inte det vore nog tar Berge också upp en annan faktiskt viktig och allvarlig aspekt; vilka det är som i slutändan sitter där med Svarte Petter, då detta med sänkt skatt har en uppenbar ojämställd profil - det är kvinnorna framför allt de som återfinns i yrkeskategorier med hög arbetsbelastning och löner som inte är höga och så lök på laxen kommer "arbetslinjen" med de sänkta skatterna som banérförare ovanpå det.

Hela inlägget är skrivet av Martin Moberg 

Media m m: Mats Essemyr o Roger Mörtvik och Göran Johansson och Onådiga luntanoch Social Politik och Kjell Rautio och Johan Westerholmoch Eva Nordmark och Martin Moberg och Yonna Walterssonoch Social Aktion Nu och fler inlägg på Ledarsidorna.se,Opinionsverket, Politometern

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar