Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Ungdomen – industrins bristvara

Kanske är det ett friskhetstecken att våra ungdomar väljer bort industriarbetet. Arbetsvillkoren har drastiskt försämrats. Ungdomar som ofta hör sina föräldrar beklaga sig över sitt arbete, lockar inga nya industriarbetare. Trots erbjudande om fast jobb och hyfsad lön.

Under 1990-talet började industrin intressera sig för de Amerikanska ”resurssnåla” principerna, mager produktion (Lean production). Dessa kan ses som en utveckling av gamla organisationsprinciper (Taylorismen).Vad gäller arbetsorganisationen inom Lean eftersträvas lagarbete bland arbetarna. Man organiserar arbetet i grupper, där visserligen varje arbetare vanligtvis är tilldelad en speciell uppgift, men där gruppen gemensamt har att se till att arbetet bedrivs effektivt och felfritt.

Man eftersträvar en standardiserad tillverkning som är störningsfri och garanterar hög kvalitet, b l a. genom att dela upp arbetet i små korta moment vilka bör utföras enligt fastlagt sätt - en standard man aldrig får avvika från.

Nackdelarna med Lean visar sig främst rörande arbetstillfredställelsen bland de anställda. Arbetet är monotont och sker under stark tidspress vid löpande band eller liknande flöden. Grupparbetet yttrar sig främst i att gruppen har ett gemensamt ansvar och förväntas framföra förslag till förbättringar, men gruppen har inte mycket att säga till om när det gäller arbetstakten, arbetsfördelningen eller personalfrågor.

Lean har sitt ursprung i den japanska bilindustrin, TPS, men gjordes om för att passa den amerikanska bilindustrin. Erfarenhet och forskning visar att svenska industriarbetare har sedan länge passerat det stadium där Lean kan fungera, den blir bara kontraproduktiv. Det är svenska industriledare som inte förstår vad deras anställda behöver för att göra ett bra arbete och trivas att göra det.
 
IF Metalls hållbara arbete betyder att inflytande över arbetet framkallar motivation, engagemang och delaktighet i företagets utveckling hos personalen ger goda förutsättningar för hög effektivitet i företagets produktion. En hållbar utveckling i företaget kräver alltså en arbetsorganisation där arbetaren kan utvecklas i sin befattning och därmed också i lön.

Text från Industriavtalet (tecknades 1997) som företagen inte verkar bry sig om:
"att arbetsorganisation, lönesättning och arbetsvillkor utformas till stöd för
goda arbetsresultat, utvecklande arbeten och bättre kompetens" Industriavtalet

Media: Sr, SvtDa, jnytt, Etc, Affärsliv, bt, blt, PA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar