Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Jag röstar på ett parti, inte på en person

Jag ska inte rösta på Mona Sahlin i valet i höst. Jag ska rösta på socialdemokraterna.
Vi röstar på partier, med ett visst inslag av personkryssning, i vårt land.
Det är den politiska idén och den politiska inriktningen för samhällsutvecklingen som vägleder mig hur jag lägger min röst. Inte vem som för ögonblicket är partiledare.
Den får jag på köpet vare sig jag gillar personen eller inte.
Vill jag ha inflytande över partiledarvalet får jag bekväma mig att som partimedlem engagera mig i föreningsverksamheten och den vägen påverka valet av partiledare.
Men mitt politiska ställningstagande kommer aldrig någonsin att påverkas av vem som företräder partiet.
Däremot kan jag tänka mig att kritisera sättet att företräda politiken eller vissa politiska ställningstaganden.

Nu träffar jag då
och då människor som säger sig vara socialdemokrater men som inte tänker rösta på partiet så länge Mona Sahlin är partiledare.
Hellre tar de en borgerlig regering därför att de inte tycker att Mona Sahlin passar som statsminister.
Det är ju så korkat att man blir både trött och ledsen.
Men kanske är dessa personer egentligen moderater. I så fall är det väl i sin ordning att inte rösta på Socialdemokraterna.
Jag vet att man inte kan kritisera folket för hur de röstar i demokratiska val. Folk får ha vilka skäl som helst för sitt val. Det är det som är demokrati.
Men ytliga och infantila inslag i såväl media som från partierna själva underlättar för många att slippa tänka igenom hur man vill att det samhälle man lever i ska utformas.
Kvällstidningarnas mätning av partiledarnas popularitet är ett sådant inslag. De speglar inte vad partierna står för utan speglar enbart hur personerna uppfattas i framförallt teve.
Hur man ser ut, pratar eller är klädd blir viktigare än hur exempelvis välfärden fördelas till människor.

Nu lanseras också några
slags fråge- och svarsmatriser i medierna, för att hjälpa de som inte vet vad de tycker, så att man ska komma på vilket parti man ska rösta på.
Det har väl alltid funnits personer som varit komplett ointresserade av hur vi gemensamt utformar det samhälle som vi tillsammans ska leva i men jag tror att det tidigare varit en liten minoritet.
Nu verkar det som att den gruppen ökar och det är förstås inte mediernas fel. I varje fall får man inte beskylla medierna för att medverka till den utvecklingen.
Det är och förblir ytterst de politiska partiernas ansvar att med sin politik försöka attrahera väljarna.
I synnerhet gäller detta socialdemokratin som är det parti som förlorar mest på en fördumning av politiken och valrörelserna.
Som enskilda individer är vi alla offer för kortsiktiga marknadsmekanismer som med extraprislockelser kan få oss att göra långsiktigt dåliga val för vårt eget bästa.
Därför är det kortsiktiga marknadsmässiga sättet att bedriva politik högerpartiernas viktigaste tillgång.

För dem är köpt politisk reklam i teve, snärtig centralstyrd likriktning av politiska signalord och populistiska utspel i tågfönster viktigare än politiska visioner.

Hoppas att socialdemokratin aldrig lockas med i den utvecklingen.
Själv tänker jag alltså rösta på Socialdemokraterna, trots samverkan med MP och V redan före valet, därför att jag tror på socialdemokratins politiska idé.
Hans Karlsson

Denna text är från Nyhterna

Gör som jag och Hans, rösta på ett parti som står för allas bästa.
Kräv att Sveriges nuvarande destruktiva kurs ändras.
19 september kan du vara med att förändra. Rösta på Socialdemokraterna.
//Leine

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar