Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Valet avgör Sveriges väg


Regeringen Reinfeldt lovade nya jobb när den tillträdde för fyra år sedan. Arbetslöshetslösheten låg på 6,1 procent och man rasade mot socialdemokraterna för påstådd passivitet. Sedan kom en lågkonjunktur och från den tillträdda borgerliga regeringen hördes mumlande om "skitår". Alliansens jobbpolitik visade sig inte fungera alls i en lågkonjunktur, förutom finansminister Borgs hårda tag om plånboken.
Under tiden ökade arbetslösheten till närmare tio procent och trots att vi går mot bättre tider ser vi ingen större ökning av antalet jobb på arbetsmarknaden. Snarare har utanförskapet (som alliansen inte vill tala om idag) ökat med 70 000 personer.
De rödgröna partierna under Mona Sahlin vill bryta den passiva jobbpolitiken och har lagt fram ett program där man vill investera i 100 000 nya jobb i praktik och utbildningsmöjligheter. 20 000 av dem är riktade direkt till de unga. Mer utbildningsplatser gör människor mer anställningsbara. Svenskt näringsliv rapporterar att vart femte rekryteringsförsök misslyckas, just för att företagen inte hittar personal med rätt utbildning.
Genom att sänka arbetsgivaravgifterna för små och medelstora företag ska konkurrenskraften för näringslivet bli bättre. I stället för att som alliansen säga upp 25 000 anställda i kommuner och landsting vill de rödgröna investera i 15 000 nya jobb där. Man vill också ta bort hela arbetsgivaravgiften för de företag som anställer en arbetslös ung människa.
Regeringen Reinfeldt tycks tro att den som har misslyckats på gymnasiet får stå sitt kast och bli en form av arbetskraftsreserv till låglönejobben. Den enda satsning på nya jobb som har gjorts är just i låglöneyrken genom RUT och hur många jobb det har gett kan diskuteras. Förespråkarna räknar gärna med dem som redan innan arbetade i städbranschen.
Den rödgröna oppositionen vill satsa på både jobb och utbildning. Det ska ske utan att medelsvensson ska få höjda skatter. Det ökade skatteuttaget ska tas från de med höga inkomster. Skatt efter bärkraft är en paroll som håller än idag. Så tänkte nog inte alliansen när man sänkte skatterna kraftigt för de som redan hade mest.
De rödgröna vill föra en offensiv jobbpolitik där möjligheterna för svenskarna att kompetensutveckla sig och därmed bli anställningsbara är en grundbult.

Ronnie G Lundin

Texten kommer från Gotlands Tidningar

Viktigt val som sagts tidigare, men du som tänker ligga på soffan vid valet måste också tänka på konsekvenserna av ditt handlande. Att INTE rösta är också ett val.

Gör Sverige bättre och börja tänk på andra i samhället.
Tillsammans kan vi ha bra välfärd och bra ekonomi.

Rösta på Socialdemokraterna 19 september för din och alla andras välfärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar