Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Center går att lita på . . . . . NOT

Kan inte begära att maud lärt sig av göran när det gäller bibelcitat. Men hon borde ha hört "Varför ser du stickan i din broders öga, men inte bjälken i ditt"

centerbloggar verkar oja sig över att Socialdemokraterna ändrat förslaget om lönekartläggning, från att ha gått ut med att de ska omfatta alla. till att det ska omfatta de företag med 10 eller mer anställda. Ganska sund ändring och jag tror att det från början nog kanske inte var tänkt att gälla för företag med mindre än tio.

Men centerpartiet ändrar sig rejält i allt från uranbrytning (lite farligare än lönekartläggning) till att göra det sämre för ungdomar med "frivilliga" avtal om att från gå LAS under 26år. Sug på den ungdomar.

Mer om detta vad centerpartiet ändrat från Alliansfritt Sverige

Dubbelmoral. Centerpartiets partiledare Maud Olofsson rasar i Expressen över det faktum att en punkt i det Rödgröna valmanifestet korrigerats. Hon menar att man inte längre kan lita på vad de Rödgröna går till val på. Centerpartistiska bloggare reagerade snabbt och i skrivande stund har inte mindre än tolv centerpartister upprört skrivit om det Rödgröna "fusket".

Bloggaren Kuniri kan dock avslöja att även Centerpartiet varit inne och ändrat i sitt valmanifest, och att de dessutom ändrat mycket mer än vad de Rödgröna gjort.

I avsnitt 3.7 ändrades
Det kan kombineras med frivilliga ungdomsavtal där ungdomar under 26 år kan undantas från turordningsreglerna.
Till
Det kan kombineras med frivilliga ungdomsavtal där ungdomar under 26 år undantas från LAS under maximalt två år.

I 3.12 blev
När Sverige är på väg att bli Europas nya matland ökar möjligheterna för nya jobb i turistnäringen. Genom regionala kunskapscentra för småskalig livsmedelsproduktion kan en sådan utveckling underlättas.
istället
Vårt klimat ger oss också unika chanser till verka till framväxten av ekologisk odling. Vi vill underlätta och medverka till framväxten av regionala centrum för utveckling av livsmedel.
I 5.2 blev
Centerpartiet vill behålla lagstiftningen om kommunala vetorätten vad gäller uranbrytning.
istället
Centerpartiet slår vakt om den kommunala vetorätten vad gäller uranbrytning.
och i 5.6 blev

Sverige ska ha högsta ambition för naturvården. Det förverkligas genom en naturvårdspolitik som utvecklas underifrån i samarbete med brukare och lokala samhällen, byggd på att bruka utan att förbruka.
helt plötsligt
Sverige ska ha en mycket hög ambition för naturvården. För att förverkliga en sådan naturvårdspolitik krävs ett arbete som utgår från brukare och lokala samhällen. Förhållningssättet bygger på devisen bruka utan att förbruka.

Nu väntar vi på Alliansfritt ivrigt på Centerbloggarnas reaktioner mot Centerpartiets fuskmanifest.

----------------
Nu gäller det att verkligen förpassa centern till riksdagsparti wannebee. Under 4% vore tacksamt om vi fixade. maud som inte trodde på vår basindustri och sa om SAAB att de bygger väl inga bra bilar. När det var finanskris.

Gör Sverige en tjänst, rösta på ett rödgrönt parti.
Fler hoppar av från alliansen. Allt från centerpartister till moderater som inte står ut med att ljuga och "misshandla" de som råkat ut för "olyckor" på sin livsvandring.

Rösta för livstrygghet, trygghet genom livet.
Rösta på Socialdemokraterna för ett varmare och tryggare Sverige där vi tar hand om varandra.

Även du som inte tänkt rösta. UPP MED DIG och titta runt omkring dig. Hjälp de som du ser får det svårt i livet. Detta kan du göra genom att RÖSTA!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar