Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Inför IF Metalls kongress #2:2

Arbetsmiljön

Det är skrämmande att 2010 dog 59 människor på sina arbetsplatser. 2011 har skördat 17 offer hittills. När kommer en regering att inför "nollvision" kring dödsolyckor på arbetet?

Varför ska en ung människa välja ett industrijobb som löper sex gånger högre risk att råka ut för olycksfall eller belastningsskador i arbetet jämfört med övriga på arbetsmarknaden.

Till IF Metalls kongress har det kommit många motioner om det hållbara arbetet och förändringar kring de minskade anslagen till arbetsmiljöverket och nedläggningen av arbetslivsinstitutet som forskade kring arbetsmiljö.

Motioner:
Återskapa samlad arbetsmiljöforskning
Öka anslagen till arbetsmiljöverket
Förbättrade rutiner vid arbetsplatsolyckor
Höj Polisens kompetens inom arbetsmiljöområdet
Skärpta regler kring ergonomi
Utbildning för medlemmar inom området arbetsmiljö
Instifta skyddsombudets dag (detta är en favo) ;-)

Vi måste stanna upp och lugna ner oss när vi arbetar. Är det värt att köra på och tumma på säkerhet och ergonomi? Vi kommer inte hålla 100% fullt ut tills 65år. Är det värt ditt liv?

-----------------------------------------------------
Det finns många motioner till IF Metalls kongress, och många som ni ser är politiska. Därför kan man förstå att vi inom fackföreningen måste engagera oss politiskt för att få tillstånd förändringar på våra arbetsplatser och i samhället som berör alla. Där är för inte som facken grundade Socialdemokraterna.

#2:1 om avtal och arbetsrätt
--------------------------------------------------------
IF Metalls Kongress 2011 pågår 17-20 juni

Kommer att ha tre fokusområden:
− Vårt samhälle och solidariteten
− Våra arbetsplatser och utvecklingen av hållbara
arbeten
− Vår organisation och starkt medlemskap

Länk till kongress sidan

Media kring ämnet:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar