Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Inför IF Metalls kongress #2:3

Våra försäkringar

Försäkringar är en djungel, men det jag lärt mig att ju färre den gäller för desto dyrare blir hanteringen och därmed högre premier. Alltså kontenta, allt borde vara genom staten. Även bilförsäkringen som betalas via ex. drivmedelsavgift.

Nu är det inte så för privata intressen vill tjäna pengar. Organisationer som fackförbund har då också bolag där eventuell vinst går tillbaka till försäkringstagarna genom sänkta premier eller bättre skydd.

Några motioner till IF Metalls kongress:
Lagen om arbetsskadeförsäkringen ses över, så den blir mer aktiv
Lista på godkända arbetsskador lex Danmark
Verka för förbättringar i avtalsförsäkringarna
+65 får samma skydd i arbete
Förändra prövning av arbetsskada p.g.a. sjukdom
Slopa karens och självrisk i arbetsskadeförsäkringen
Bevisbördan ska vara hos arbetsgivaren
Nivåer i begravningshjälp höjs
Premibefrielse vid vård av barn
Avtalspension förändras
-----------------------------------------------------
Det finns många motioner till IF Metalls kongress, och många som ni ser är politiska. Därför kan man förstå att vi inom fackföreningen måste engagera oss politiskt för att få tillstånd förändringar på våra arbetsplatser och i samhället som berör alla. Där är för inte som facken grundade Socialdemokraterna.

#2:2 om avtal och arbetsrätt
--------------------------------------------------------
IF Metalls Kongress 2011 pågår 17-20 juni

Kommer att ha tre fokusområden:
− Vårt samhälle och solidariteten
− Våra arbetsplatser och utvecklingen av hållbara
arbeten
− Vår organisation och starkt medlemskap

Länk till kongress sidan

Media kring ämnet:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar