Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Samma ideologi kanske | LO

Har en liten tanke......
Tänk om facken inom LO-kollektivet kunde ha samma möjligheter för medlemmarna, och en högre ideologisk hållning så vi tillsammans kan stå enade mot borgarnas angrepp på arbetsrätten.

Vad är ett av de vanligaste skälen att inte byta fackförbund på en arbetsplats?
Förutom att det kan bli dyrare med den extra avgift som den borgerliga alliansen införde och som skiljer fackförbunden åt.

Jo, exempelvis Kommunal har hemförsäkring i sitt medlemskap, IF Metall har inte det.
Så hur tänker den personen då?

Eller att Kommunal med flera fackförbund har tänkt bara på sina medlemmar och ignorerat oss andra genom att teckna upp arbetslöshetsförsäkringen med en inkomstförsäkring. Istället för att kämpa för ALLAS rätt till en bra A-kassa. Byter man fackförbund så blir det en extra kostnad för medlemmen att gå över till ex. IF Metall eller så går de inte över, eftersom IF Metallare har större risk att bli av med jobbet.

Så här säger IF Metall om inkomstförsäkringar:

"På DI Debatt den 24 maj hävdar Insplanets informationschef, Erik Lif, att problemet med att allt färre får ut 80 procent av sin lön i a-kassa är löst genom tecknandet av privata eller kollektiva inkomstförsäkringar. Därmed, hävdar Lif, skulle det rödgröna blockets löfte om höjt tak i a-kassan vara en onödig och hög kostnad. För de allra flesta är priset för en privat inkomstförsäkring överkomlig, menar han vidare."
IF Metall har kollat vad det kan kosta:
"en inkomstförsäkring, som vid arbetslöshet ger 80 procent av lönen i 100 dagar, skulle kosta runt 1000 kronor i månaden för en normal industriarbetare."

Varför har inte andra fackförbund lika hög ideologisk hållning. Protestera och påverka politiskt så alla kan få ta del av ändrade regler och åtnjuta högre A-kassa. Varför ska vi gå i fällan och använda oss av "marknaden" och utöva "valfrihet"?

Om vi tittar på ett exempel till. Vad hände när försämringar av semesterlagen skulle ändras?
Googla på "kommunal protestera semesterlag" så får vi fram en artikel i Kommunal Arbetaren där de skriver:
"LO har i likhet med oppositionen protesterat"
Jaha, så Kommunal la över ansvaret till LO och oppositionen, bekvämt eller hur.
Ett arbetsplatsombud inom Kommunal omnämns i Karlskoga kuriren där de i artikeln hämtar uppgifter från bl.a. IF Metalls hemsida (inte Kommunals)

SVT redogör vilka som protesterade:
"Protesterna från IF Metall och oppositionen hjälpte inte."
Varför är vi inte tillsammans alla förbund?

Googla på samma, men sätt in IF Metall istället så får vi fram att IF Metall protesterade och delade ut flygblad till riksdagsledamöterna innan de skulle debattera och rösta. IF Metall bjöd också in media för att säga sin mening.

Ser ni någon skillnad mellan förbunden?

Är kommunalare så tillrättalagda och säkra på sin anställning eller vågar de inte göra något för att politiker styr deras arbeten?

Så för att få ett slut på detta vill jag att fackförbunden måste börja inse att vi motverkar varandra och samhället genom att vi inte verkar ha gemensam ideologi och agenda, när det gäller arbetsrätten.

Hvad vilja fackförbunden?

Media: KA, IF Metall vad det kostar, SVT om IFM protester (inget om LO), Bolagsfakta, Presskontakt, Newsbrook, ST, Norran, Karlskoga kuriren med orolig kommunalare

Annat: Erik tycker att inkomstförsäkring är bra, bara lite fel fakta kring vad det kostar ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar