Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Etik & moral inget för KD

Nu vill göran hägglund "införa" etik och moral i skolan.
"Beslagta mobiler om de stör skolarbetet och att utfärda kvarsittning finns redan, men hägglund vill gå vidare"

Den borgerliga alliansen har gjort mycket som skadat Sverige. Alltifrån att dränera skattepengar och ge bidrag till företag i form av RUT, förändrat ROT (enklare att fuska) och arbetsgivaravgifts sänkningen för ungdomar (som inte skapat fler jobb).

Men borgarnas alliansregering där kristdemokraterna sitter med har också slagit undan benen på individer och familjer genom att försämra sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, hindrar ungdomar att få hjälp från arbetsförmedlingen i början, ändra lagen så vi kan bli daglönare (0-24mån visstid) och känna stor otrygghet i vår anställning.


Så kära göran hägglund införandet av den borgerliga alliansens etik och moral kommer få ödesdigra konsekvenser för det svenska samhället i framtiden. Kollar vi vad Wikipedia säger om etik och moral så känner vi igen oss vart borgarna är på väg.

"Å andra sidan är moral i marxistiskt språkbruk även sådant som på ett mer omedelbart sätt avspeglar villkoren för det materiella samhällslivet; moralregler som "var och en är sig själv närmast", "ensam är stark"

Rösta för ett mänskligare Sverige 2014, där vi tillsammans går in i framtiden och lämnar ingen bakom.

Annat: Wiki-moral, Wiki-etik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar