Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Sänkta löner ger jobb, och utbildning

Nu kanske en och annan facklig och politiskt förtroendevald satte kaffet i vrångstrupen. Naturligtvis pratar jag om IF Metalls yrkesintroduktions avtal och ska INTE jämställas med vad Folkpartiet och Centern vill genom att generellt sänka lönerna hos ungdomar och låta dom konkurrera om jobben med redan anställda.

IF Metalls yrkesintroduktions avtal kom till skott då en handlingsförlamad borgerlig Regering ledd av Fredrik Reinfeldt inte hjälper ungdomar till varaktiga bra jobb. IF Metall som fackförbund försöker nu att tillsammans med Teknikföretagen ge ungdomar utbildning och praktik för att få dom i arbete. Ungefär som vad en Socialdemokratisk Regering hade gjort i kristider.

Att spara och slå ut svaga är Fredrik Reinfeldts melodi, förstärker en nedåtgående spiral då färre kan köpa p.g.a. sämre ekonomi.

Nu är Gnosjö i ljuset för att driva projektet Yrkesåret:
"Gnosjö är pilotkommun i ett nationellt projekt för att stärka industrins konkurrenskraft och för att förbättra möjligheterna för arbetslösa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden."

Yrkesintroduktions avtalet innebär i korthet:

 • Avtalet om yrkesintroduktion riktar sig främst till personer under 25 år, som saknar relevant yrkeserfarenhet men har gått industriellt inriktad gymnasieutbildning. Men även unga utan sådan utbildning kan erbjudas introduktionsutbildning.

 • Det handlar om visstidsanställning (12 + 12 månader) baserad på lokal överenskommelse. Visstidsanställningen ska kombineras med handledning och individuell utvecklings- och utbildningsplan.

 • Lönen ska uppgå till som lägst 75 procent av minimilönen enligt Teknikavtalet IF Metall.

 • Avtalet om yrkesintroduktion gäller tills vidare med en uppsägningstid om tre månader.


Att media säger att det är en flopp är att ta i. Visst inte volymmässigt, men utan support med pengar från staten som slänger dom i sjön i restaurangmoms och RUT så är det svårt med nationellt ansvarstagande medan Fredrik Reinfeldt pillar navel.

Media: DA, DA2, Alvesta, Arbetet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ekot, Svd
Blogg: Göran, Camilla
Annat: IFM skillnad på anställning, Avtalet

2 kommentarer:

 1. Hörde på radion att detta är på gång i flera kommuner, och där inte bara inom Metalls avtalsområde. Ungdomarna får 75 % av lönen för en normal 40-timmars arbetvecka, 75 % av tiden ska användas till arbete och 25 % till utbildning.

  Det ger ju ingen sänkt lön per arbetad timme, utan snarare har man infört 30-timmars arbetsvecka i praktiken, dock inte med "bibehållen" lön.

  Med uttrycket "bibehållen" lön menas ju att man ska få samma lön för 30 som för 40 arbetstimmar, vilket kräver en löneökning per arbetad timme med 33,3 %.

  Vi får väl se vad som händer i framtiden. Detta kan vara ett första steg inte bara för jobb för arbetslösa ungdomar , utam även ett första steg till en arbetstidsförkortning.

  SvaraRadera