Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Borgarna förstår inte verkligheten

Helt otroligt att idag på ledarsidan i SvD skriver två moderater  Fredrik Schulte  riksdagsledamot Stockholms län och  Lars Beckman  riksdagsledamot Gävleborg och båda är verksamma i riksdagens skatteutskott, att jobbskatteavdraget är "tveklöst en av alliansregeringens mest betydelsefulla politiska bedrifter."

Fredrik Schulte och Lars Beckman slår sig för bröstet och radar upp flera som säger:
"Effekten har varit påtaglig, vilket styrkts av flertalet oberoende bedömare så som finanspolitiska rådet, konjunkturinsitutet, IFAU med mera."

Att effekten har varit påtaglig speciellt eftersom andra grupper i samhället fått det sämre efter devisen att "hungriga lejon jagar bäst" är inget att sticka under stolen med. Dock så har bl.a. IFAU gjort andra bedömningar som inte Regeringen tycker om vilket inte Fredrik Schulte och Lars Beckman nämner.

Lite från DagensArena:

statssekreterare Hans Lindberg på telefon.
Vad säger ni om IFAU:s rapport?– Vi gör bedömningen att jobbskatteavdragen har ökat sysselsättningen med ungefär 120 000 årsarbetskrafter. Med utgångspunkt från IFAU:s studie finns det ingen anledning att ändra den bedömningen.

Vad är det som gör att ni tycker er hitta 120 000 jobb?
– Vi använder en annan typ av metod. Vi, och andra med oss, räknar utifrån mikrodata och utgår från olika samband som finns mellan inkomster och arbetskraftsutbud. Sen simulerar man det och kommer fram till ett resultat.

Eva Mörk menar å sin sida att IFAU:s metod är bättre.
Vi har använt en metod vi tycker är trovärdig. Hade det funnits bättre metoder hade vi använt dem. Det finansdepartementet har gjort är simuleringsstudier. 

Helt rätt är den betydelsefull, men tyvärr ur en negativ syn då den som har får mer och den som inte har får mindre, men vem har anklagat moderaterna att vara solidariska, kanske mer SOLID och ARISK efter Fredrik Reinfeldts "etniska svenskar mitt i livet" som inte var arbetslösa.

Slutkontentan måste vara att det saknas några pommes i Fredrik Schulte och Lars Beckmans Happy Meal.

Media:  SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 AB AB2 AB3 AB4 GP DN DN2 HD SR SkDSkD2
Blogg: MobergMike, EkoBloggen, Röda Malmö, Pepparrotsgubben
Hämtat: DagensArena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar