Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Trygghet vs Otrygghet

Arbetslöshetsförsäkringen ska under en tid ge en hygglig inkomsttrygghet för den som blir arbetslös. Man ska inte behöva bli fattig. Vidare ska den medverka till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att omställning och produktivitetsutveckling underlättas. Slutligen ska arbetslöshetsförsäkringen bidra till att jämna ut konjunktursvängningarna genom att fungera som en automatisk stabilisator.

Dessa syften uppfylls i dag mycket bristfälligt. Den högsta ersättningen, takbeloppet, är så lågt att bara de som hade en mycket låg inkomst före arbetslösheten hjälpligt kan upprätthålla sin levnadsnivå. Skulle till exempel en ingenjör som är medlem i Unionen bli arbetslös får hen räkna med att leva på halva sin tidigare lön.

Till det kommer flera hundratusen arbetslösa som inte får någon ersättning alls eftersom det så kallade arbetsvillkoret är för strängt satt. Dagens arbetslöshetsförsäkring ger inte tillräcklig inkomsttrygghet.

Att de arbetslösa är satta på svältkur får negativa effekter på arbetsmarknaden. För det första får otryggheten till följd att människor blir mindre benägna att lämna dåliga jobb och ställa om. Rörligheten minskar. För det andra så blir man mindre angelägen att finnas tillgänglig för arbetsmarknaden om ingen ersättning utgår när man blir arbetslös. Låg a-kassa minskar alltså arbetskraftsdeltagandet. För det tredje så försämras produktivitetsutvecklingen eftersom låg ersättning gör att den arbetslösa tar första bästa jobb istället för att vänta in ett jobb som man har kompetens och utbildning för.

Om ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen är låg får försäkringens roll som automatisk stabilisator svag effekt. Det direkta efterfrågetillskottet till ekonomin blir mindre. Till det kommer ett försiktighetssparande hos alla grupper, även de som har jobb. Försiktighetssparandet minskar i sin tur konsumtionen och efterfrågan än mer. Arbetslöshetsförsäkringens bidrag till att dämpa lågkonjunkturer blir svag totalt sett.

Dagensarena

Håller med TCO förutom att deras förslag är att 50% ska få 80% av sin tidigare lön och att det ska vara en generell försäkring som automatiskt täcker. Ni kan läsa deras förslag via länken till Dagensarena

Meningen med en arbetslöshetsförsäkring var en idé som skapades av fackföreningarna för att ge medlemmar som var arbetslösa bra ersättning så de inte skulle bli hungriga och ta jobb för lägre lön. Tycker det är viktigt med kopplingen mellan A-kassa och fackförening.

En sak är bra att Fredrik Reinfdeldt ångrat sig att han satte in "straffavgiften" på Akassan, ett ideologiskt tänk att straffa de som hade hög arbetslöshet för att de då skulle tvingas sänka sina lönekrav och då blev fler anställda. Funkar inte så i verkligheten utanför Rosenbad.

Bloggare: Moberg, 2, 3, Högberg, Nils, Röda Berget, 2


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar