Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Eat my shorts!!

Mediadrev är som bekant som fiskstim, stora och tillsynes utan intelligens, men överlever ändå. Drevet mot Håkan Juholt fick oanade proportioner och den kritiska granskningen i media rapporteringen föll bort.

Eller?

Nä, naturligtvis bra iscensatt "mediabalett" där borgarna har inflytande i mer än 80% av bl.a. tidningar, och det i sin tur leder till påtryckningar på chefredaktörer som svettas med frågan:

-Tänk om vi inte hoppar på tåget och det är sant, hur många tidningar förlorar vi i framtida försäljning och vår trovärdighet.

Så för att göra det enkelt så skiter man i granskningen och hoppar på stimmet och litar på vad "andra" (borgarmedia) har grävt fram.

Nu var det ju så att kring Håkan Juholts "fadäs" fanns det ingen s.k. regel, men en massa praxis som den 10 oktober 2011 blev helt plötsligt för att "passa in" i drevet mot Håkan Juholt, en regel på Riksdagens hemsida!!!!

Fusk och trix för att smutskasta borgarnas fiende #1

Tyvärr kommer flertalet av medborgarna inte förstå att det var en attack mot Håkan Juholt å det grövsta, men också en attack på tänket kring Solidaritet, frihet, jämlikhet och välfärd. Det s.k. paraplypolitiken som Håkan Juholt går fram på efter borgarnas nedmontering av välfärd och utslagning av människor.

Tyvärr så ägs media till stor del av borgare och en rättelse kring att anklaga, döma och avrätta solidariteten blir kanske på sin höjd en notis längst bak.

Men Håkan Juholt red ut stormen och backades upp av många, Håkan Juholt gör förhoppningsvis som ordspråket säger att det som inte dödar det stärker.

Så till borgarna som gjorde ett ärligt försök att få bort Håkan Juholt tillägnar jag ett Bart Simpson citat: "Eat my shorts"

Kan inte vänta till valet 2014
Kräv nyval.nu

Media: Nyheterna, SR, Ex, SvD
Bloggat: Tommy


3 kommentarer:

 1. Juholt fick månad efter månad, år efter år, full hyresersättning.

  Det borde klickat till någonstans att detta är fel, inte ska sambon boende betalas av staten.

  Han och den nyligen upptäckte centerpartisten borde ta dumstruten på huvudet och ställa sig i ett hörn någonstans.

  Nu ansåg ju i alla fall Juholt att detta var hur systemet var tänkt att fungera (han brydde sig inte om att ta reda på hur det var för 5 år sedan och framåt),

  Juholt ansåg tydligen att staten bör låta sambon bo gratis.

  En vanlig medborgare som har andra lagar att följa än den politiska eliten hade åkt dit för bedrägeri eller grov oaktsamhet beroende på om uppsåt visats eller ej.

  Straffet hade i båda situationer varit hårt.

  Det mest upprörande är dock att partierna (med möjligt undantag för V) vill även fortsättningsvis ha olika lagar och regler för riksdagsmän. Det är ett hårresande
  odemokratiskt synsätt.

  Regler finns, det är bara att titta på motsvarande regler , t.ex :

  I RFS 2005:9 beskrivs vad som gäller för boende i Riksdagsförvaltningens egna bostäder, vilket bör tjäna som riktlinje.
  I RFS 2006:7 32 § sägs inledningsvis “Om en person som avses i 29 eller 30 § och som inte har rätt till logiersättning övernattar i bostaden, skall

  logiersättningen för denna tid reduceras till 75 procent”. Ledamoten skall för sådan övernattning betala tillbaka utbetald logiersättning med 25 procent av 1/30

  per dag”.
  I SFS 1994:1065 5 kap. 4 § sägs inledningsvis “Ersättning för logikostnad (nattraktamente) betalas med belopp motsvarande visad kostnad upp till ett högsta belopp

  som Riksdagsförvaltningen bestämmer”. Högsta belopp är för närvarande 8.000 kr/mån och utgör översta gräns för vad som får ersättas. Vad är då “visad kostnad”?

  Om inte ovanstående får en ledamot av den lagstiftande församlingen att fundera, kan 5 kap. 5 § SFS 1994:1065 tjäna som ytterligare vägledning “Kan ledamoten inte

  visa vilka uppgifter han eller hon har haft för logi betalas ersättning för hel natt med hälften av maximibeloppet enligt 12 kap. 11 § inkomstskattelagen

  (1999:1229)”.

  Maximibeloppet är (0,005 x 42800)=210 efter avrundning till närmsta tiotal. Hälften blir 105 kr och för helår 38.325 kr. Månadskostnaden kan beräknas till 3.194

  kr, är det då rimligt att begära ersättning med 100 procent av hyreskostnaden?

  Åklagaren ansåg att brott inte var styrkt och ingen domstol kan då döma Juholt, endast väljarna.

  Slutligen :
  Moral och kvinnosyn, Juholts syn på sin livspartner .

  Under nästan 5 år får den stackars kvinnan inte ens bli kallad sambo, först är hon helt konfidentiell, en hemlig älskarinna.

  När strålkastarljuset riktas på Juholt för att han väljs till partiledare måste hon få en status, det är oundvikligt att hon nu blir upptäckt, hon blir då upphöjd

  till "kulbo" för särbo är hon ju inte och sambo går ju inte, då ryker kanske
  bidraget , en sambo ska man ju vara skriven med...

  Så nu, efter nästan 5 år får hon äntligen upphöjas till sambo, eller hur är det Juholt ???
  Hur mår din livspartner tror du Juholt ?

  Och hur ser ni andra partikamrater på denna kvinnosyn ?

  Är detta förenligt med jämställdhet, med "social demokrati" ?

  SvaraRadera
 2. Jonny, nu är jag likadan och kollar itne upp allt (hinner inte, gör annat här i livet). Men jag gick på detta som stod i tidningen Nyheterna efter all uppståndelse:

  "Men nu visade det sig att det inte fanns några regler, ingen blankett med plats för sambokryss, bara en massa praxisar som var långt ifrån glasklara."

  SvaraRadera
 3. Var får man lära sig att ersättningar kan utgå till andra än sig själv ?

  Är det naturligt för en socialist ?

  Det borde vara klart i grundkurs 1A att man inte kan få ersättning för andras kostnader.

  Och tycker du att detta är förenligt med jämställdhet, den syn som Juholt verkar ha på sin "kulbo" ?

  SvaraRadera