Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Ingen ska skada sig på jobbet

afa försäkringar som har hand om de kollektiva fösäringarna hade ett seminarie kring att just diskutera vad görs och vad kan vi göra mer för att minska eller till och med ha nollvision för skador på jobbet.

Petra Einarsson VD Sandvik MT och Pierre Olofsson VD Skanska var rörande överens om att det jobbas mycket med detta och det är en smärtsam process när något allvarligt händer.

Marie Nilsson Vice Ordförande IF Metall hade också den uppfattningen, men att belastningsskador måste jobbas bort mer aktivt genom att ex. korta cykler, beläggning och monotona jobb försvinner. Även stress har ökat markant inom industrin.

afa ville dock visa på ett hjälpmedel som många företag i olika branscher använder sig av IA.

IA - Informationssystem om Arbetsmiljö

AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. Systemet är kostnadsfritt för försäkrade företag.
Jag hoppas att företag och fackföreningar nu får ännu mer möjligheter att minska arbetsskador på jobbet. Alla har ett ansvar och nu har vi systemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar