Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Anpassa arbetsrätten till verkligheten

LO-TCO Rättsskydd belyser en problematik som genomsyrat Sverige under en lång tid, men mer märkbart kanske efter krisen 2008. Lavaldomen blev också ett bakslag för arbetarrörelsen som skickade Sverige i en nedåtgående spiral vad gäller Schyssta villkor som är vad den "svenska modellen" handlar om.

Skickar med deras förslag för att komma till rätta med detta.
"Som jurister på LO-TCO Rättsskydd märker vi av hur det blivit allt tuffare på svensk arbetsmarknad. Osäkrare anställningar, en ökad användning av bemanningsföretag, förekomsten av utländska företag efter EU-inträdet, teknikutvecklingen sammankopplad med integritetsfrågorna är alla exempel på en förändrad arbetsmarknad och i förlängningen en arbetsrätt som står inför nya utmaningar och behöver reformeras.
Grundat på våra juridiska erfarenheter presenteras några utgångspunkter för ett tryggare arbetsliv."
  1. Stoppa missbruket av visstidsanställningar
  2. Förbjud inhyrning av arbetskraft när det finns ett permanent arbetskraftsbehov
  3. Inför en lag som skyddar arbetstagarnas integritet
  4. Ge facket möjlighet att lägga tolkningsföreträde vid integritetskränkande kontrollåtgärder
  5. Skydda arbetstagare som kommer hit från icke- EU-länder
  6. Förändra lex Laval så att det alltid går att kräva svenska kollektivavtal
  7. Ställ krav på anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal vid offentlig upphandling
 Det är dags att agera så inte osund arbetsmarknad konkurrerar ut den sunda. Ta ansvar för era medlemmar som värnar om den svenska modellen, Svenskt näringsliv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar